ØST, Forståelse af materiale på polsk (E21)

Kursusindhold

På kurset trænes deltagerne i at læse og forstå materiale på polsk samt i at identificere problemstillinger i relation til de læste tekster og andre kilder.

Desuden skal deltagerne opnå en grundlæggende viden om et fagligt genstandsfelt, såvel aktuelt som i historisk perspektiv, gennem realkommentar til teksten eller kilden og er på dette grundlag i stand til at videregive deres egen indsigt til andre. I undervisningen arbejdes der med læsning, forståelse og oversættelse af og kommentarer til materiale  på polsk, herunder tekster samt film- og videosekvenser og lydfiler.

Engelsk titel

Understanding Text in Polish

Uddannelse

Udbydes efter

 • Fagstudieordning Bacheloruddannelsen i østeuropastudier 2019
 • Fagstudieordning for bachelortilvalg på Østeuropastudier 2019-ordningen
   
Målbeskrivelse

BA 2019-studieeordning:
Forståelse af materiale på polsk (aktivitetskode HPLB01291E)

BA tilvalg i Østeuropastudier 2019-studieordning:
Forståelse af materiale på polsk (aktivitetskode HPLB10181E)

 

Holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende i form af arbejde med at læse/lytte til og forstå materiale på det studerede sprog.

Oplyses senere i Absalon

Mundtlig
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 164,25
 • Total
 • 206,25