Billeder, visualitet og international politik

Kursusindhold

Kurset giver en introduktion til Visuel International Politik, det vil sige den litteratur som er kommet i løbet af de seneste 10 år, som beskæftiger sig med billeders betydning for international politik. Kurset dækker to typer af tilgange. Den ene type tilgang analyserer, hvordan visuelle repræsentationer, f.eks. fotografi, satiretegninger, plakater og video, afbilder fænomener, begivenheder og aktører med relevans for international politik. En del af denne litteratur ser på visuel sikkerhedsliggørelse, hvor billeder bliver direkte omdrejningspunkt for konflikt, som f.eks. Muhammed-tegningerne. En anden del ser på, hvordan et emne, f.eks. flygtningepolitik, afbildes, og hvordan disse repræsentationer understøtter eller udfordrer media- og politiske diskurser. Den anden type tilgang ser på visualitets betydning, dvs. f.eks. skulpturer og museers betydning for at formidle international politik. Visuel International Politik trækker primært på poststrukturalistiske, feministiske og postkoloniale teorier, og på teorier fra Kommunikation om medierepræsentationers framing af nyheder. Kurset introducerer til en bred vifte af metoder, herunder indholdsanalyse, visuel diskursanalyse og semiotik, samt til etiske problemstillinger ifm. brug af billeder.

Engelsk titel

Billeder, visualitet og international politik

Uddannelse

Bachelor: 15 ECTS

Kandidat: 15 ECTS

Målbeskrivelse

Viden:

At kunne beskrive og vurdere visuel teori om international politik både ift. studiet af enkelte billeder og et større antal. At kunne redegøre for visualitets betydning for at kommunikere om international politik.

Færdigheder:

At kunne analysere enkeltstående billeder med ikonisk status såvel som et større billedmateriale, herunder at opstille et research design, indhente data, og udarbejde en analyse.

Kompetencer: At kunne overføre visuel international politik teori til analyse af aktuelle problemstillinger som for eksempel migration, klimaforandring, cybersikkerhed, køn og sikkerhedspolitik, og pandemier, samt at kunne anvise strategier for hensigtsmæssig visuel kommunikation

En kombination af forelæsninger, studenteroplæg, gruppediskussioner, og selvstændigt arbejde med cases.

Omfang: 1500-1700 sider Lærebøger: Gillian Rose, Visual Methodologies: An Introduction to Researching with Visual Materials, 4. udgave, Routledge, 2016.

Robert Hariman and John Lucaites, No Caption Needed: Iconic Photographs, Public Culture, and Liberal Democracy, University of Chicago Press, 2007.

Barthes, Roland (1980) Camera Lucida: Reflections on Photography. London: Vintage Books.

William A. Callahan, Sensible Politics: Visualizing International Relations. Oxford: Oxford University Press 2020.

 

Artikler og bogkapitler (endelig liste ved kursets start og efter justering ift. deltagernes ønsker og aktuelle begivenheder)

 • Hansen, Lene (2018) ‘Images and International Security’, i The Oxford Handbook of International Security, edited by Alexandra Gheciu and William C. Wohlforth. Oxford: Oxford University Press, s. 593-606.
 • Bleiker, Roland (2018) ‘Mapping visual global politics’, i Roland Bleiker (ed), Visual Global Politics, London: Routledge, s. 1-29.
 • Lisle, Debbie (2016) ‘Learning how to see’, i Routledge Handbook of International Political Sociology, edited by Xavier Guillaume and Pinar Bilgin, London: Routledge, 2016, 299-308.
 • Hansen, Lene (2011) ‘Theorizing the Image for Security Studies: Visual Securitization and the Muhammed Cartoon Crisis’, European Journal of International Relations 17(1): 51-74.
 • Heck, Axel and Gabi Schlag (2013) ‘Securitizing images: The female body and the war in Afghanistan’, European Journal of International Relations 19(4): 891-913.
 • Möller, Frank (2007) ‘Photographic interventions in post-9/11 security policy’, Security Dialogue 38(2): 179-196.
 • Williams, Michael C. (2003) ‘Words, Images, Enemies: Securitization and International Politics’, International Studies Quarterly 47(4): 511-531. Fokus på delene om billeder.
 • Hansen, Lene, i ‘Security’, in Roland Bleiker (ed) Visual Global Politics, London: Routledge, 2018, pp. 272-278.
 • Friis, Simone Molin (2015) ‘‘Beyond anything we have ever seen’: beheading videos and the visibility of violence in the war against ISIS’, International Affairs 91(4): 725-746.
 • Hansen, Lene (2015) ‘How images make world politics: international icons and the case of Abu Ghraib’, Review of International Studies 41(2): 263-288.
 • Hansen, Lene (2006) Security as Practice: Discourse Analysis and the Bosnian War, London: Routledge, side 1-92.

Hutchison, Emma (2014) ‘A Global Politics of Pity? Disaster Imagery and the Emotional Construction of 

 • Bleiker, Roland (2018) ‘Visual security: patterns and prospects’, i Visual Security Studies: Sights and Spectacles of Insecurity and War, edited by Juha A. Vuori and Rune S. Andersen. London: Routledge, s. 189-200.
 • Bleiker, Roland (2019) ‘Visual autoethnography and international security: Insights from the Korean DMZ’, European Journal of International Security: 274-299.
 • Hansen, Lene og Johan Spanner (under udgivelse i Millennium) ‘National and Post-National Performances at the Venice Biennale: Site-specific seeing through the photo essay’.
 • Mitchell, W.J.T. (1994) Picture Theory: Essays on Verbal and Visual Representation, Chicago: University of Chicago Press, ‘The photographic essay: four case studies’, s. 281-322.
 • Hansen, Lene (2017) ‘Reading comics for the field of International Relations: Theory, method and the Bosnian War’, European Journal of International Relations 23(3): 581-608.
 • Hansen, Lene (2019) ‘Reconstructing the silence/speech dichotomy in feminist security studies: gender, agency and the politics of subjectivity in La Frontière Invisible’, i Rethinking Silence, Voice and Agency in Contested Gendered Terrains, edited by Jane L. Parpart and Swati Parashar, London: Routledge, s. 27-49.
 • Cooper-Cunningham, Dean (2020) ‘Drawing Fear of Difference: Race, Gender, and National Identity in Ms. Marvel Comics’, Millennium 48(2): 165-197.
 • Guillaume, Xavier, Rune S. Andersen and Juha A. Vuori (2016) ‘Paint it black: Colours and the social meaning of the battlefield’, European Journal of International Relations 22(1): 49-71.
 • Cusumano, Eugenio (2020) ‘Private military and security companies’ logos: Between camouflaging and corporate socialization’, Security Dialogue online first, 1-21.
 • Meredith Loken (2021) ‘ ‘Both needed and threatened’: Armed mothers in militant visuals’, Security Dialogue, 52(1): 21-44.

Tidligere erfaring med International Politik Teori og/eller visuel analyse en fordel, men ingen forudsætning

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

 

 

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri skriftlig opgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Total
 • 56

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
ASTK18388U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
.
Kapacitet
.
Studienævn
Statskundskab studienævn
Udbydende institut
 • Institut for Statskundskab
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Lene Hansen   (3-7b77704f7875823d7a843d737a)
Gemt den 29-10-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students