Hvad er juraen i international politik? (Folkeret)

Kursusindhold

Internationalt samarbejde mellem stater er et samspil mellem politik og jura. Særligt siden oprettelsen af FN er der udviklet et fintmasket net af konventioner, traktater, organisationer, konfliktløsningsorganer og domstole, der tilsammen skaber et net man kan kalde ’den international retsorden’.

 

Denne tager udgangspunkt i grundlæggende folkeretlige principper, der har udviklet sig fra ’the rule of war’ til ’the rule of law’.

 

De fleste internationale konflikter finder deres løsning politisk, hvor international ret spiller en stadigt stigende rolle. Kurset tager derfor afsæt i de politologiske analyser fra faget international politik med henblik på at fokusere på den juridiske ramme og spilleregler ud bag de grundlæggende aktuelle konflikter og temaer: krigens love, flygtninge og migration, havret, klima, verdenshandel, internationale menneskerettigheder, håndtering af techgiganter og skat.

 

Formålet med faget er, at den studerende kan inddrage juridiske og folkeretlige aspekter i sine analyser og forslag til løsning af internationale politiske problemstillinger.

 

Engelsk titel

International law

Uddannelse

Bachelor: 7,5 ECTS

Kandidat: 7,5 ECTS

Målbeskrivelse

Viden:

Grundlæggende viden om de folkeretlige principper, havretten, traktatretten samt de internationale konfliktløsningsorganer og internationale domstole, særligt med udgangspunkt i FN.

Færdigheder:

Skal kunne identificere problemstillinger om retsstillingen i

 • konflikter mellem stater, rettigheder og pligter for den suveræne stat, betydningen af statsborgerskab, diplomatisk immunitet,
 • krigens love, international væbnet indgriben i konflikter, folkedrab,
 • samspillet mellem internationale menneskerettigheder, europæiske menneskerettigheder og nationale forfatninger,
 •  internationale straffedomstole,

internationale organisationer til at løse globale udfordringer om klima, verdenshandel m.m.

Kompetencer:

Med udgangspunkt i de grundlæggende folkeretlige principper, skal man opnå færdigheder i at kunne identificere de folkeretlige problemstillinger i en international konflikt inden for fagets pensum, og anvise hvordan disse principper bruges og kan og indgå i den politiske løsning af konflikten

Holdundervisning der er bygget op som en vekselvirkning mellem cases og de generelle folkeretlige regler og principper. Der vil blive lagt vægt på arbejde med at analysere konkrete internationale retsakter i forhold til cases, samt i det omfang de studerende spiller med herpå - studenteroplæg.

Der vil blive arrangeret et studiebesøg hos en aktør i international politik

International Law, Anders Henriksen

 

Kompendium: Casesamling med konkrete cases, internationale traktater m.m udarbejdet af underviser

 

Det bemærkes, at hvis der kommer en ny udgave af bogen ’Folkeret’ af Frederik Harhoff m.fl. samt ’Public law’ redigeret af Olsen og Aagaard (begge Hans Reitzels forlag) og de nye udgaver vurderes mere opdaterede på aktuelle cases, kan pensum udskiftes. Beslutning tages senest 1/1-22.

Det er en fordel at have bestået faget offentlig ret, da der bygges videre på grundlæggende juridiske principper.

Det bygges endvidere videre på International Politik 2-3 hvor faget fokuserer på at bruge denne viden til at kunne se og arbejde i samspillet mellem politik og jura.

Ideen til faget er opstået ved, at der hvert år ved afslutningen af ’offentlig ret’ er studerende der er blevet yderligere nysgerrige på juraen og efterspørger yderligere juridisk viden og redskaber. Samtidig er det oplagt på samme måde som offentlig ret at bygge videre på den viden som de studerende har fra de politologiske fag, og sætte juraen i spil som en del af den samlede analyse og løsning af internationale problemstillinger.

Faget blev gennemført første gang i forårssemestret ’21 med mere end 80 tilmeldte og beståede eksaminer, med godt resultat. Faget fik positiv evaluering, hvor flere fremhævede at det nåede målet i forhold til international politik, flere fremhævede at faget måske skulle være obligatorisk..

Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Synopsis mundtlig eksamen
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Total
 • 28

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
ASTK18387U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
.
Kapacitet
.
Studienævn
Statskundskab studienævn
Udbydende institut
 • Institut for Statskundskab
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Jesper Olsen   (12-6c677572677430716e756770426b6875306d7730666d)
Gemt den 29-10-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students