Folketinget og samspillet med ministerierne

Kursusindhold

Valgfaget tilstræber at levere en kombination af forsknings- og praksisbaseret viden om, hvordan et parlament, in casu Folketinget, og ministre/regering samt i mindre udstrækning dele af centraladministrationen arbejder og træffer beslutninger.

 

På den baggrund tilsigter faget blandt andet at:

- give deltagerne mulighed for selv at komme i dialog med forskere og ’praktikere’ og derved samtidig

- få analyseret udvalgte aspekter af Folketinget, dets institutioner og aktører, regering og ministre samt i mindre grad forvaltningen og relationerne herimellem mv.

- få belyst forskellige erfaringer med, hvordan Tinget og dansk politik virker i praksis

- give deltagerne med fortrolighed med faste og praksisnære parlamentariske arbejdsformer som eksempelvis samråd, udvalgsspørgsmål, lovforslagsbehandling, forespørgselsdebattter etc.

 

Nærliggende temaer, idet disse dog ikke er endeligt fastlagt, er: partigrupper, udvalg, Folketingsalen, regering og regeringsudvalg, ministerrollen, centraladministrationens struktur, magtaspekter mv.

 

Det er tanken tillige om muligt at sætte tid af til aktuelle temaer, som deltagerne måtte være interesserede i at belyse som led i undervisningen, eksempelvis Corona-tiltag, Rigsretssag mv.

Engelsk titel

The Folketing and the ministries

Uddannelse

Bachelor: 7,5 ECTS

Kandidat: 7,5 ECTS

Målbeskrivelse

Viden:

Demonstrere viden om teoretisk baserede analyser af udvalgte aspekter ved Folketing og dets samspil med ministerierne

 

Færdigheder:

Præsentere og diskutere en eller flere teoretisk baserede analyse af udvalgte aspekter ved Folketing

- Kritisk vurdere relevans, gyldighed og frugtbarhed af sådanne analyser

- Demonstrere kendskab til Folketinget og dets samspil med ministerierne

 

Kompetencer:

Omsætte både den teoretiske og praktiske viden til nytte i forbindelse med eventuelt arbejde i ministerier og Folketing eller i institutioner og organisationer, som står i samspil med ministerier og Folketing.

 

Undervisningen vil være baseret på varierede undervisningsformer med korte forelæsninger/​oplæg – om muligt – fra praktikere og analytikere og med mulighed for efterfølgende dialog. Dette vil blive suppleret med studenteroplæg, gruppeøvelser og cases fra det virkelige liv.

Der vil før undervisningsstart foreligge en endelig litteraturliste, hvori (dele af) bl.a. Henrik Jensen, Partigrupperne i Folketinget, Jurist- og

Økonomforbundets Forlag, 2002, og Henrik Jensen, Minister mellem ministerium og Folketing, DJØF Forlag, 2018 vil indgå som del af det fælles pensum.

Det er tanken, at der vil blive afsat (begrænset) plads til individuelt pensum i forbindelse med opgaveskrivning.

De faglige forudsætninger er de almindelige betingelser for at læse på kandidatuddannelsen. Kurset vil selvsagt være af relevans for studerende, der har eller søger arbejde, praktikophold mv. i Folketinget eller ministerier og institutioner, som står i tæt samspil med Folketinget.

Det er en klar forventning, at:
- deltagerne skriver en opgave om et selvvalgt (og godkendt) emne inden for valgfagets rammer
- giver feedback på andres opgaver
- er aktive ved øvelser og studenteroplæg og går i dialog med oplægsholdere
- og i øvrigt lever til almindelige aktivitetskrav for deltagere.

Det vil være en fordel på forhånd har gjort sig overvejelser over valg af opgaveemne.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri skriftlig opgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Total
 • 28

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
ASTK18383U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
.
Kapacitet
.
Studienævn
Statskundskab studienævn
Udbydende institut
 • Institut for Statskundskab
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Henrik S. Jensen   (3-6b6d68436c6976316e7831676e)
Gemt den 29-10-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students