Aflyst Kommunerne efter kommunalreformen

Kursusindhold

Med afsæt i kommunalreformen fra 2007 gennemgår kurset udviklingen i kommunernes politiske og administrative organisering frem til i dag. De væsentligste teorier vedrørende fordele og ulemper ved en decentral organisering af den offentlige sektor gennemgås. Fokus vil både være på den lokale politiske og administrative organisering i kommunerne og regioner, herunder forklaringer på forskelle og ligheder mellem hhv. kommunerne og regioner. Derudover vil kurset gennemgå de centrale elementer i den nationale styring og koordinering af kommuner og regioners virksomhed og økonomi. Det vil inkludere beskrivelse af finansieringsstrukturen for kommuner og regioner, herunder de incitamenter, der er indlejret. Det vil også inkludere gennemgang af budgetsamarbejdet mellem staten på den ene side og kommuner og regioner på den anden, herunder hvordan systemet har ændret sig over tid.

Engelsk titel

The municipalities after the reform in 2007

Uddannelse

Bachelorstuderende (2017-studieordningen): 7,5 ECTS

Kandidatstuderende: 7,5 ECTS

Kombination af foredrag og studenteroplæg

Ingen særlige forudsætninger

Mundtlig
Individuel
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri opgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Total
 • 28

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
ASTK18369U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
.
Kapacitet
..
Studienævn
Statskundskab studienævn
Udbydende institut
 • Institut for Statskundskab
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Anders Berg-Sørensen   (3-7071824f7875823d7a843d737a)
Underviser

Torben Buse
tbus@sim.dk

Gemt den 17-06-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students