Menneskerettigheder og Udvikling

Kursusindhold

Menneskerettigheder er en central del af udviklingsbistanden. 2030-dagsordenen med de globale, bæredygtige udviklingsmål bygger på menneskerettigheder og både regeringer, civilsamfundsorganisationer og internationale organer følger og fremmer den rettighedsbaserede tilgang i deres politikker og implementering af udviklingsprogrammer.

 

De studerende vil blive introduceret til nationale og internationale menneskerettighedssystemer og tendenser i udviklingstilgange, heriblandt især den menneskerettighedsbaserede tilgang til udvikling. Vi vil fokusere på centrale menneskerettighedsrammer og -mekanismer, 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling og en forståelse af ulighed som en del af både udviklings- og menneskerettighedsdagsordenen.

 

Kurset vil give en akademisk gennemgang af en menneskerettighedsbaserede strategi og fokusere på specifikke menneskerettighedsstandarder, værktøjer og aktører samt kritisk diskutere, om og hvordan disse kan bruges til at fremme menneskerettighedsansvar i bæredygtig udvikling. Dette vil indebære en analyse af forbindelserne mellem menneskerettigheder og demokrati, religion, ligestilling mellem kønnene og teknologi. Den private sektors stigende rolle i udviklingen vil ligeledes blive introduceret og redskaberne til overvågning af deres respekt for menneskerettigheder vurderet kritisk.

Engelsk titel

Human Rights and Development

Uddannelse

Bachelorstuderende (2017-studieordningen): 7.5 ECTS

Kandidatstuderende: 7,5 ECTS

Målbeskrivelse

Viden:

Når kurset er gennemført, vil den studerende:

• have en overordnet forståelse af menneskerettighedsstandarder og -systemet

• have viden om relationer mellem menneskerettigheder, udvikling, demokrati, religion, ligestilling og teknologi

• have forståelse for den private sektors menneskerettighedsansvar

 

Færdigheder:

Ved kursets afslutning vil eleverne kunne:

• Formidle de mest centrale tendenser i forbindelserne mellem menneskerettigheder, udvikling og bæredygtig udvikling

• Forklare den rettighedsbaserede tilgang og udtrykke nuancerede perspektiver om dens anvendelighed og effekt

• Kritisk vurdere forbindelserne mellem menneskerettigheder og den nuværende internationale udviklingsramme, 2030 Agenda for Bæredygtig Udvikling.

 

Kompetencer:

Ved kursets afslutning vil eleverne kunne:

• forklare og forsvare forskellige teoretiske holdninger og modeller, der trækker på den litteratur og empiriske cases, der er fremlagt i løbet af kurset.

• anvende teoretisk viden i forbindelse med den menneskerettighedsbaserede tilgang på specifikke og relevante cases og være i stand til at foretage informerede og analytiske vurderinger af dens anvendelse og begrænsninger.

Kurset vil være en blanding af fremlæggelser af underviseren og af studerende samt gruppearbejde, hvor forskellige casestudier af den rettighedsbaserede tilgang vil blive analyseret.

Alston, P. and M. Robinson (eds.) Human rights and development: towards mutual reinforcement. (Oxford; New York: Oxford University Press, 2005)

 

Bjørnskov, C. & Mchangama, J., 2019. Do Social Rights Affect Social Outcomes?. American Journal of Political Science, 4, Volume 2, pp. 452-466.

 

Bloom, D. E., Kuhn, M. & Prettner, K., 2018. Health and Economic Growth, Bonn, Germany: The IZA Institute of Labor Economics

 

Bourguignon, Marie, 2020. Can We Afford Human Rights? Critical Reflections on Universality, Proliferation and Costs, Edwar Elgar Publishing (Selected Chapters)

 

Broberg, M. & Sano, H.-O., 2018. Strengths and weaknesses in a human rights-based approach to international development – an analysis of a rights-based approach to development assistance based on practical experiences. The International Journal of Human Rights, 22(5), p. 664–680.

 

Danish Institute for Human Rights, 2016, Human Rights in Follow up and Review of the 2030 Agenda for Sustainable Development (Copenhagen: Danish Institute for Human Rights)

 

Degett, A., 2019. Why attention to detail matters in the participation revolution. Humanitarian Exchange, Issue 74, pp. 35-38.

 

Farmer, P., 2004. Health, Human Rights, and the New War on the Poor, University of California Press (selected chapters).

 

 

Gready P, and W. Vandenhole (eds.), 2014, Human Rights and Development in the New Millennium: Towards a Theory of Change. London/New York: Routledge (selected chapters).

Jensen, S.L.B., Christiansen, C.O., 2019, 'Histories of Global Inequality: Introduction' in S.L. B. Jensen and C.O. Christiansen (eds.), Histories of Global Inequality: New Perspectives, London: Palgrave Macmillan, p. 1-32.

Jensen, S.L.B., 2019, 'Inequality and Post-war International Organisation: Discrimination, the World Social Situation and the United Nations, 1948-1957' in Jensen, S.L.B. and C.O. Christiansen (eds.), Histories of Global Inequality: New Perspectives, London: Palgrave Macmillan, p. 131-155.

Kirkemann, J. and T. Martin, 2007, Applying a rights-based approach: an inspirational guide to civil society. (Copenhagen: Danish Institute for Human Rights)

Koob, S. A., Jørgensen, S. S. & Sano, H.-O., 2018. Human rights and economic growth - an econometric analysis of the rights to education and health, Copenhagen, Denmark: The Danish Institute for Human Rights.

 

Lagoutte, S., ' The Role of State Actors within the National Human Rights System', Nordic Journal of Human Rights, 37(3), 2019, 177-194.

 

Merry, S. E., 2006, Human Rights and Gender Violence, Translating International Law into Local Justice, Chicago University Press of Books.

 

Mosel, I. & Holloway, K., 2019. Dignity and humanitarian action in displacement, London: Humanitarian Policy Group/ODI.

 

Petersen, M.J., ' The OIC and Civil Society Cooperation. Prospects for Strengthened Human Rights Involvement?' in Juul Petersen, Marie, Kayaoglu, Turan, The Organisation of Islamic Cooperation and Human Rights. The Good, the Bad and the Ugly, University of Pennsylvania Press: University of Pennsylvania Press, 2019.

 

 Resnik, J., 2019. Courts and Economic and Social Rights/ Courts as Economic and Social Rights. In: The Future of Economic and Social Rights. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press.

 

Rodrik, D., 2003. In Search of Prosperity: Analytic Narratives on Economic Growth.. s.l.:Princeton University Press. (chapter 1).

 

Rosevear, E., Hirschl, R. & Jung, C., 2019. Justiciable and Aspirational Economic and Social Rights in National Constitutions. In: The Future of Economic and Social Rights. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, pp. 37-65.

 

Sano, H.O., ' How Can a Human Rights-Based Approach Contribute to Poverty Reduction? The Relevance of Human Rights to Sustainable Development Goal One' in Springer, Sustainable Development Goals and Human Rights, : Springer, 2019, pp.11-27.

 

 Sen, A. Development as freedom. (New York: Oxford University Press, 2001) (selected chapters).

 

Sen, A, 2004., Elements of a Theory of Human Rights, Philosophy & Public Affairs

Vol. 32, No. 4 (Autumn, 2004), pp. 315-356

 

Thomsen, J., 2016, “From rejection to recognition: How does religion contribute to rights based and sustainable development? Reflections from a Northern Faith Based development agency”, The Ecumenial Review, A World Council of Churches Publication.

 

UN, 1948. The Universal Declaration of Human Rights, New York: United Nations.

 

 UN, 2011. Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations ‘Protect, Respect and Remedy’ Framework, New York: United Nations.

 

Universal Rights Group, 2020. The Human Rights Council in 2019, Geneva: Universal Rights Group

 

UNOHCHR, 2006. Frequently Asked Questions on a Human Rights-Based Approach to Development Cooperation, Geneva: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights.

 

UNOHCHR, 2012. The United Nations Human Rights Treaty System. Fact Sheet no. 30, Geneva: United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights.

 

Vandenhole, W. and P. Gready, 2014,  ‘Failures and Successes of Human Rights-Based Approaches to Development: Towards a Change Perspective’, Nordic Journal of Human Rights 32, pp.  291-311.

 

Whelan, D.J., 2018,  ‘Conflating Human Rights and Economic Justice – A Genealogy of the Right to Development’, in Labonte, M. and K. Mills (eds.) Human Rights and Justice: Philosophical, Economic and Social Perspectives. New York: Routledge, pp. 56-79

Ingen særlige. En interesse for menneskerettigheder og udvikling er en fordel.

Mundtlig
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve med opsyn.
Mundtlig eksamen med synopsis forberedelse
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Total
 • 28

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
ASTK18368U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
.
Kapacitet
..
Studienævn
Statskundskab studienævn
Udbydende institut
 • Institut for Statskundskab
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Karina Viebke Pultz   (3-7a857f4f7875823d7a843d737a)
Gemt den 29-04-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students