Tyskland – politik, økonomi og europæisk lederskab

Kursusindhold

1. gang

1)    Introduktion: Oversigt over kursets emner. Krav. Form. Pensum: Podcastserie om Tyskland: https://www.raeson.dk/2018/fortaellingen-om-tyskland-ny-gratis-podcastserie-med-professor-peter-nedergaard/

 

2. gang

2)    Tysk historie: Karl den Store til Konrad Adenauer. Pensum: a) Peter Nedergaard (2020). Tyskland – politik, økonomi og samfund. Systime. Kap.1 +2. b) Eric Langenbacher & David P. Conradt (2017). The German Polity. Rowman & Littlefield. 11. editon. Kap. 1.

 

3. gang

3)    Forbundsrepublikken og DDRs økonomiske og sociale udvikling: Die Wirtschaftswunder og planøkonomi. Pensum: a) Peter Nedergaard (2020). Tyskland – politik, økonomi og samfund. Systime. Kap. 3 + 4 + 7. b) Eric Langenbacher & David P. Conradt (2017). The German Polity. Rowman & Littlefield. 11. editon. Kap.  3.

 

4. gang

4)    Teorier om tysk politik og økonomi I. Føderalisme. Pensum: a) Peter Nedergaard (2020). Tyskland – politik, økonomi og samfund. 

Systime. Kap. 5. b) Eric Langenbacher & David P. Conradt (2017). The German Polity. Rowman & Littlefield. 11. editon. Kap. 7 + 9.

 

5. gang

5)    Teorier om tysk politik og økonomi II. Koordineret markedsøkonomi (ifølge VoC). Pensum: a) Peter A. Hall & David Soskice (ed.) (2001). Varieties of Capitalism. The Institutional Foundation of Comparative Advantage. Oxford University Press. Kap. 1 (side 1-70).

 

6. gang

6) Teorier om tysk politik og økonomi III: Ordoliberalismen. Pensum: a) Peter Nedergaard (2019). An Ordoliberal Theory of the State. German Politics. Vol 28, No 1. b) Peter Nedergaard (2020). “I ain’t gonna work on Maggie’s farm no more”: the five ordoliberal critiques of capitalism. Policy Studies https://doi.org/10.1080/01442872.2020.1782870

 

7. gang

7)    Nutidige tyske partier: CDU, CSU, SPD, FDP, Grønne, AfD, Die Linke – historie og ideologi. Pensum: a) Peter Nedergaard (2020). Tyskland – politik, økonomi og samfund. Systime. Kap. 6. b) Eric Langenbacher & David P. Conradt (2017). The German Polity. Rowman & Littlefield. 11. editon. Kap. 5 + 6. c) Peter Nedergaard (2020). Den dybeste krise i 75 år. Hvordan har det kunnet gå så galt for SPD? Ræson. d) Peter Nedergaard (2021). Europas vigtigste parti – de tyske kristendemokrater. Kommer senere i 2021 i tidsskriftet Æra.

 

8. gang

8)    Cases 1: Velfærdsstat, arbejdsmarkedet og genforeningen 1989-90:  Økonomisk og politisk. Pensum: a) Eric Langenbacher & David P. Conradt (2017). The German Polity. Rowman & Littlefield. 11. editon. Kap. 2. b) Peter Nedergaard (2020). Tyskland – politik, økonomi og samfund. Systime. Kap.7. c) Peter Nedergaard (2020). Tyskland – politik, økonomi og samfund. Systime. Side 101-108 + 142-147. 

9. gang

9)   Cases 2: Tyskland og Eurozonekrisen. Pensum: a) Peter Nedergaard & Holly Snaith (2015). As I Drifted on a River I Could Not Control’: The Unintended Ordoliberal Consequences of the Eurozone Crisis. JCMS Journal of Common Market Studies 53(5). b) Peter Nedergaard (2020). Tyskland – politik, økonomi og samfund. Systime. Side 112-117. c) Magnus G. Schoeller & Olof Karlsson (2021) Championing the ‘German model’? Germany’s consistent preferences on the integration of fiscal constraints, Journal of European Integration. d) Sebastian Dullien and Ulrike Guerot (2012). The long shadow of ordoliberalism: Germany’s approach to the euro crisis. European Council of Foreign Relations.

 

10. gang

10)  Cases 3: Flygtninge- og migrantkrisen 2015-16 + Coronakrisen: Politiske implikationer. Pensum: a) Mathias Mader & Harald Schoen (2019). The European Refugee Crisis: party competition and voter responses in Germany. West European Politics 42:1, 67-90. b) Stella Ladi & Dimitris Tsaroukas (2020). EU economic governance and Covid-19: policy learning and windows of opportunity. Journal of European Integration, 42:8, 1041-1056. c) Peter Nedergaard (2019). Borders and the EU Legitimacy Problem, Policy Studies:  https://polsci.ku.dk/ansatte/vip/?pure=da%2Fpublications%2Fborders-and-the-eu-legitimacy-problem(32abbe15-1bba-4c5f-88ca-fe915d688060).html

 

11. gang

11) Tyskland og EU. Fra fransk-tysk akse til tysk(-fransk) ”akse”? Pensum: a) Eric Langenbacher & David P. Conradt (2017). The German Polity. Rowman & Littlefield. 11. edition. Kap. 10 (side 347-372). b) Thorsten Beck and Hans-Helmut Kotz (2017). Ordoliberalism. A German oddity? A VoxEU.org Book. CEPR Press (side 11-76): https://carnegieendowment.org/files/Ordoliberalism_Nov22.pdf  c) Peter Nedergaard (2020). 'The ordoliberalisation of the European Union?', Journal of European Integration, bind 42, nr. 2, 4, s. 213-230. https://polsci.ku.dk/ansatte/vip/?pure=da%2Fpublications%2Fthe-ordoliberalisation-of-the-european-union(93d305e0-3d41-40ad-a2be-c8c0425eaa1d).html d) David Howarth & Joachim Schild (2021) ‘Nein to “Transfer Union”: the German brake on the construction of a European Union fiscal capacity’, Journal of European Integration.

12. gang

12)  Tyskland i international politik. Opfattelsen af Tyskland i USA og vice versa. Pensum: a) Peter Nedergaard (2020). Tyskland – politik, økonomi og samfund. Systime. Kap. 8. b) Eric Langenbacher & David P. Conradt (2017). The German Polity. Rowman & Littlefield. 11. Edition. Kap. 10 (side 337-347). c) Stephen F. Szabo (2018). Partners in Leadership? American Views of the New German Role. German Politics. d) Klaus Larres (2018). Angela Merkel and Donald Trump – Values, Interests, and the Future of the West. German Politics 27:2, 193-213.

 

13. gang

13) Tyskland set fra Kina og Rusland og vice versa. Pensum: a) Peter Nedergaard (2020). Tyskland – politik, økonomi og samfund. Systime. Kap. 8 (også læst ovenfor). b) Steve Wood (2020). Understanding for Russia in Germany: international triangle meets domistic politics. Cambridge Review of International Affairs. c) Marci Seddi (2020). A Contesded Hegemon? Germany’s Leadership in EU Relations with Russia. German Politics 29:1, 97-114. d) Felix Heiduk (2014). Conflicting Images? Germany and the Rise of China. German Politics, 23:1-2, 118-133.

 

14. gang

14) Afslutning – faget på tværs: Pensum: Hele pensum +  a) Eric Langenbacher & David P. Conradt (2017). The German Polity. Rowman & Littlefield. 11. editon. Kap. 11.

Engelsk titel

Germany – Politics, Economics, and European Leadership

Uddannelse

Bachelor: 7,5 ECTS

Kandidat: 7,5 ECTS

Målbeskrivelse

Viden:

Det forudsættes, at man er mindst to år henne på sit samfundsvidenskabelige BA-studium.
 

Færdigheder:

Kurset skal styrke den studerendes viden og analyseevne på feltet
 

Kompetencer:

Kursets målsætning er at sætte den enkelte studerende i stand til efter endt undervisning at kunne:

 • Beskrive, sammenligne og analysere de vigtigste økonomiske udviklingslinjer i Tyskland efter anden verdenskrig.
 • Anvende og vurdere teorierne på området.
 • Udpege hovedtræk i forskningen vedrørende moderne tysk politik og moderne tysk politisk økonomi.

Kurset gennemføres som forelæsninger diskussioner samt evt. oplæg fra praktikere.

Pensum:

Peter Nedergaard (2020). Tyskland – politik, økonomi og samfund. Systime.

Eric Langenbacher & David P. Conradt (2017). The German Polity. Rowman & Littlefield. 11. editon.

 

Peter A. Hall & David Soskice (ed.) (2001). Varieties of Capitalism. The Institutional Foundation of Comparative Advantage. Oxford University Press. Kap. 1 (side 1-70).

 

Peter Nedergaard (2019). An Ordoliberal Theory of the State. German Politics. Vol 28, No 1.

Peter Nedergaard (2021). “I ain’t gonna work on Maggie’s farm no more”: the five ordoliberal critiques of capitalism. Policy Studies https://doi.org/10.1080/01442872.2020.1782870

 

Peter Nedergaard (2020). Den dybeste krise i 75 år. Hvordan har det kunnet gå så galt for SPD? Ræson.

 

 

Peter Nedergaard & Holly Snaith (2015). As I Drifted on a River I Could Not Control’: The Unintended Ordoliberal Consequences of the Eurozone Crisis. JCMS Journal of Common Market Studies 53(5).

 

Magnus G. Schoeller & Olof Karlsson (2021) Championing the ‘German model’? Germany’s consistent preferences on the integration of fiscal constraints, Journal of European Integration

Sebastian Dullien and Ulrike Guerot (2012). The long shadow of ordoliberalism: Germany’s approach to the euro crisis. European Council of Foreign Relations.

 

Mathias Mader & Harald Schoen (2019). The European Refugee Crisis: party competition and voter responses in Germany. West European Politics 42:1, 67-90.

Stella Ladi & Dimitris Tsaroukas (2020). EU economic governance and Covid-19: policy learning and windows of opportunity. Journal of European Integration, 42:8, 1041-1056.

Peter Nedergaard (2019). Borders and the EU Legitimacy Problem, Policy Studies:  https://polsci.ku.dk/ansatte/vip/?pure=da%2Fpublications%2Fborders-and-the-eu-legitimacy-problem(32abbe15-1bba-4c5f-88ca-fe915d688060).html

 

Peter Nedergaard (2020). 'The ordoliberalisation of the European Union?', Journal of European Integration, bind 42, nr. 2, 4, s. 213-230. https://polsci.ku.dk/ansatte/vip/?pure=da%2Fpublications%2Fthe-ordoliberalisation-of-the-european-union(93d305e0-3d41-40ad-a2be-c8c0425eaa1d).html

 

David Howarth & Joachim Schild (2021) ‘Nein to “Transfer Union”: the German brake on the construction of a European Union fiscal capacity’, Journal of European Integration.

 

  Stephen F. Szabo (2018). Partners in Leadership? American Views of the New German Role. German Politics. d) Klaus Larres (2018). Angela Merkel and Donald Trump – Values, Interests, and the Future of the West. German Politics 27:2, 193-213.

 

Steve Wood (2020). Understanding for Russia in Germany: international triangle meets domistic politics. Cambridge Review of International Affairs.

Marci Seddi (2020). A Contesded Hegemon? Germany’s Leadership in EU Relations with Russia. German Politics 29:1, 97-114.

Felix Heiduk (2014). Conflicting Images? Germany and the Rise of China. German Politics, 23:1-2, 118-133

Det er et kandidatfag, men kan også tages som et BA-valgfag.

Løbende feedback i undervisningsforløbet

 

 

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Mundtlig eksamen uden forberedelse
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Total
 • 28

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
ASTK18346U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
.
Kapacitet
.
Studienævn
Statskundskab studienævn
Udbydende institut
 • Institut for Statskundskab
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Peter Nedergaard   (3-7f7d744f7875823d7a843d737a)
Gemt den 29-10-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students