Strategisk styring og ledelse i den offentlige sektor

Kursusindhold

Kurset tager udgangspunkt i at stort set alle offentlige organisationer udarbejder en ”Strategi”. Men hvad vil det sige at etablere en strategi – og hvad vil det sige at agere strategisk på organisationsniveau? Hvad adskiller offentlig strategi fra andre organisationers?

 

Styring og ledelse smelter i disse år sammen i takt med at nye styringsmodeller i højere grad bygger på organisationens relationer – og derfor fordrer ledelse.  Det stiller nye krav til organisationen strategi.

 

På kurset ”Strategisk styring i den offentlige sektor etableres en ramme for strategisk tænkning. En række strategiske perspektiver gennemgås, og vi ser på, hvordan strategier manifesterer sig i den offentlige sektor. Kurset afsluttes med en drøftelse af fremtiden set i lyset af fremkomsten af nye styringsregimer og tenenser.

 

Kursets formål er at beskrive strategisk tænkning, og at præsentere en række værktøjer til strategiudvikling - sat i relation til bl.a. magt, legitimitet og teknologi. Kurset tager aktuelle eksempler på strategier i den offentlige sektor op, og analyserer strategiernes virkemåde.

Foreløbig gennemgangsplan:

 • Introduktion til kurset, til strategisk styring og til koblingen mellem styring og ledelse
 • Iagttagelse af 2. orden – det strategiske blik på organisationen
 • Hvad er strategi: fire perspektiver på strategi
 • Analysen af strategi
 • Strategisk tilgang - 1: Vektorperspektivet, Legitimitetsperspektivet
 • Strategisk tilgang - 2: Kompetenceperspektivet, Det narrative perspektiv
 • Strategisk tilgang - 3: Magtperspektivet, Visionsperspektivet
 • Strategisk tilgang - 4: Teknologiperspektivet, Tillidsperspektivet
 • Strategi og styringsredskaber
 • Klassisk offentlig strategi
 • Cases og øvelser: Strategiprocesser i stat og kommuner og regioner
 • Strategi og politik
 • Ny strategi og kritiske strategiperspektiver
 • Perspektivering v. gæst
Engelsk titel

Strategisk styring og ledelse i den offentlige sektor

Målbeskrivelse

Viden:

Kursets mål er, efter endt undervisning, at sætte den studerende i stand til at forstå fremkomsten af nye strategiske redskaber, og sætte dem i relation til den fremherskende styringsfilosofi. Den studerende skal efter endt undervisning have tilegnet sig viden om de almindeligste redskaber i strategisk offentlig styring.

Færdigheder:

Kurset skal opbygge den studerendes evne til at agere strategisk under givne udfordringer, samt at anerkende og anvende disse udfordringer, som strategiske ressourcer.

Kompetencer:

Kurset skal sætte den studerende i stand til

 • At forstå og genkende strategiske initiativer i den offentlige sektor
 • At vurdere hvordan strategiske initiativer spiller sammen med ledelse i organisationen
 • At analysere offentlig strategi, og sætte den ind i kontekst
 • At analysere kritikken af offentlig styring, og nye styringsredskabers muligheder som svar herpå
 • At foreslå konkrete strategiske løsninger på udvalgte udfordringer

 

Undervisningen vil foregå som en blanding af forelæsning, studenterinddragelse og caseanalyse af konkrete eksempler på strategi. Der forventes at være eksterne oplægsholdere.
Det forventes, at de studerende tager aktivt del i diskussioner på holdet

Whittington, Richard: Hva er strategi?

Klausen, Kurt Klaudi: Offentlig organisation, Strategi og ledelse

Klausen, Kurt Klaudi: Strategisk ledelse på de mange arenaer

Suchman Mark: Managing Legitimacy: Strategic and institutional approaches

Schnoor, Michala: Narrativ organisationsudvikling – af forme fælles mening og handling, Dansk Psykologisk Forlag, 2016.
White, Michael; Narrativ teori, Hans Reitzels Forlag, 2006

Nordhaug Odd: Competence Specificities in Organizations

Barry D. / Elmes, M. Strategy retold: Towards a narrative view of strategic discourse

Fog, K.: Branding gennem storytelling

Andersen, Niels Åkerstrøm: The emplyee in the sign of love

Luhmann, Niklas: Iagttagelse og paradoks – essays om autopoietiske systemer

Pfeffer, Jeffrey: Symbolic action: language, ceremonies and settings

Daugaard Jensen, Kontrol I det stille

Thygesen, Niels, Kampmann, No Emil Sjøberg: Tillid på bundlinjen

Mayne, John: Challenges and lessons in implementing results-based management

Behn, Robert D.

Why Measure performance? Different purpose require different measures

Collins, J.C., Porras, J.: Organizational Vision and Visionary Organizations

Bohni, Timo Klindt: På sporet af fremtidens offentlige sektor. Erhvervspsykologi, juni 2019

Bringmann, Svend, Svend Brinkmann: Elsker du din chef? Lad være! Politiken, 19. november 2018

La Cour, Anders, Højlund, Holger, Afføringsskemaer som teknologi

Andersen, Niels Åkerstrøm: Styring af styringsværktøjer

Whittington, Richard: Completing the practice turn in strategy research

Grønnegård Christensen, Jørgen, Mortensen, Peter Bjerre: I politikkens vold

Pedersen, Ove Kai: Konkurrencestaten

Pedersen, Ove Kai: Reaktionens tid

Boje, David M. Storytelling Organizations

 

I alt ca. 1100 sider

Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Der gives løbende feedback samt feedback i forlængelse af afleveringen af opgaver.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri skriftlig opgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Total
 • 28

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
ASTK18271U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
.
Kapacitet
.
Studienævn
Statskundskab studienævn
Udbydende institut
 • Institut for Statskundskab
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Mads Teisen   (11-7266697833796a6e786a73456c72666e7133687472)
Gemt den 29-10-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students