Offentlig ret

Kursusindhold

Faget giver kendskab til grundlæggende juridiske principper og regler inden for Offentlig ret, samt indsigt i deres anvendelse og fortolkning i praksis. Faget dækker områderne forvaltningsret og statsforfatningsret og mere oversigtligt principper i EU-ret og folkeret, inkl. menneskerettigheder. Gennem undervisningen i disse områder sigter faget mod at sætte de studerende i stand til at studere forvaltningsmæssige emner ud fra et retligt perspektiv, samt at give dem viden om og forståelse for de juridiske rammer for det konkrete arbejde i den offentlige forvaltning.

 

 

Engelsk titel

Public Law

Uddannelse

BEMÆRK: OFFENTLIG RET UDBYDES KUN I EFTERÅRET OG SOM SOMMERSKOLE 

 

Kandidatstuderende: 7,5 ECTS

Bachelorstuderende 2017-studieordningen: 7,5 ECTS

Bemærk at eksamensperioden for sommerskolen er udvidet til

uge 34 + 35

 

Sommerskole 2022:

Skema og lokaleoplysninger Hold1

Skema og lokaleoplysninger Hold2

Målbeskrivelse

Offentlig ret giver den studerende:

 • Et grundigt kendskab til forvaltningsretten, herunder forvaltningsloven og offentlighedsloven.
 • En grundlæggende viden om statsforfatningsret, herunder forholdet mellem national ret, EU-ret og folkeret, inkl. menneskerettigheder.
 • Juridisk viden, der kvalificerer til at kunne indgå i offentlig forvaltning.

 

Holdundervisning. Undervisningen finder sted i efterårssemestre og udgør i alt 28 timer i ét semester.

Pensum udgør 900 sider og er fælles for alle studerende.
Pensum fastsættes af Studienævnet.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Faget afsluttes med en karakterbedømt synopsiseksamen med ekstern censur. Det er en betingelse for at deltage i eksamen, at den studerende afleverer en synopsis.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
Karakter Betegnelse Beskrivelse
12 Fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål Med udgangspunkt i et sikkert og reflekteret kendskab til grundlæggende juridiske principper og regler inden for forvaltningsret, statsforfatningsret og EU-ret, demonstreres fremragende evner til selvstændigt at analysere centrale juridiske aspekter ved en forvaltningsmæssig problemstilling.
7 God præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med adskillige mangler. Med udgangspunkt i et sikkert kendskab til grundlæggende juridiske principper og regler inden for forvaltningsret, statsforfatningsret og EU-ret, demonstreres gode evner til at analysere centrale juridiske aspekter ved en forvaltningsmæssig problemstilling
02 Tilstrækkelig præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål Med udgangspunkt i et basalt kendskab til juridiske principper og regler inden for forvaltningsret, statsforfatningsret og EU-ret, demonstreres netop fornødne evner til at analysere centrale juridiske aspekter ved en forvaltningsmæssig problemstilling.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Total
 • 28

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
ASTK18050U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår og Sommer
Skemagruppe
Sommerskole 2022
Kurset foregår i uge 32 + 33
Eksamen i uge 34 + 35
Studienævn
Statskundskab studienævn
Udbydende institut
 • Institut for Statskundskab
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Jesper Olsen   (12-76717f7c717e3a7b787f717a4c75727f3a77813a7077)
Gemt den 25-05-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students