International Politik 1

Kursusindhold

Faget introducerer den studerende til de centrale problemer og politikområder i international politik. Det gør dem i stand til at diskutere og reflektere kritisk over hvad disse problemer skyldes, hvordan de defineres og potentielt løses.

Faget giver den studerende en grundlæggende forståelse for samspillet mellem problematikker på lokalt, nationalt, regionalt og globalt niveau. Faget giver den studerende et basalt teorikendskab til at analysere hvordan de internationale strukturer, organisationer og processer, herunder diplomati,  sætter rammer om den samfundsmæssige udvikling, og under hvilke betingelser internationale og udenrigspolitiske aktører – som fx Danmark – handler i den magtpolitiske orden, det internationale samfund og den globaliserede verdensøkonomi.

De udvalgte problematikker spænder over forskellige globale politologiske emneområder, fra de klassiske emner som krig og fred, folkeret, samarbejde og konkurrence til nye emner som global retfærdighed, menneskerettigheder og interventioner, samt nye globale trusler som klimaforandringer og terrorisme. Den praksisorienterede del af faget giver indblik i hvordan disse globale problemer ser ud fra både statslige og ikke-statslige praktikeres perspektiv.

Engelsk titel

International Relations 1

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 • Viden
  • forstå de væsentligste problematikker og dilemmaer i international politik
  • forstå de væsentligste internationale institutioner
  • forstå hovedtrækkene i den dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik
  • forstå samspillet mellem interne og eksterne forhold for staternes udenrigspolitik
 • Færdigheder
  • udføre analyser på centrale politikområder inden for international politik
  • kritisk diskutere de væsentligste problemer i international politik
  • formulere og diskutere potentielle politiske, økonomiske, diplomatiske, militære og institutionelle løsninger på disse problemer
  • strukturere og formidle analysen og dens resultater i et klart og tydeligt sprog
 • Kompetencer
  • analysere aktuelle emner og problemstillinger i international politik
  • reflektere over væsentlige udenrigspolitiske forhold, internationale institutioner, og globale problemstillinger 

Undervisningen består af en kombination af holdundervisning, seminarer og årgangsforelæsninger.

Pensum udgør 750 sider og er fælles for alle studerende. Pensum fastsættes af Studienævnet.

International Politik 1 indgår i førsteårsprøven.

Beståelse af International Politik 1 er en forudsætning for at gå til eksamen i International politik 2.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Faget bestås gennem udarbejdelse af en tredages bunden skriftlig hjemmeopgave.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 28
 • Total
 • 56

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
ASTB17001U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
.
Kapacitet
.
Studienævn
Statskundskab studienævn
Udbydende institut
 • Institut for Statskundskab
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Peter Marcus Kristensen   (3-78757348716e7b36737d366c73)
Gemt den 29-04-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students