Kærlighedens sociologi

Kursusindhold

At moderne menneskers kærlighedsliv er en kompliceret affære kommer næppe bag på nogen. Aktuelt diskuteres kærlighed vidt og bredt i forbindelse med dating programmer, skilsmisse og brudte familie, singlekultur, Living Apart Together, langdistanceforhold, ’åbne forhold’, langvarige kærlighedsforhold, regnbuefamilier, ”den kærlige leder” mv. Kærlighed er også sociologisk set blevet et hot emne, da sociologien i stigende grad undersøger, hvordan kærligheden præges af en række forskellige samfundsmæssige rammer og tendenser  (individualisering, frisættelse, politiske og pædagogiske tiltag mv), samt hvordan den praktiseres på mangfoldige måder.

På kurset vil vi arbejde med overordnede spørgsmål som:

 1. Hvordan forstå sociologien kærlighed og moderne menneskers kærlighedsliv?
 2. Hvilke samfundsmæssige forudsætninger og tendenser er særligt centrale når vi vil forstå moderne menneskers kærlighedsliv?
 3. Hvad siger den empirisk sociologiske forskning om aspekter af kærlighedslivet såsom dating, relationship work, langvarige forhold, singlekultur mv. (Fink & Gabb; Seebach; Smart; Thagaard mv.)?
 4. Spørgsmålet om hvad og hvordan moderne mennesker lærer noget om sig selv og kærlighedsforhold i løbet af deres kærlighedskarriere.

 

Kurset introducerer til det voksende forskningsfelt kærlighedens sociologi (Bauman 2003 Beck & Beck-Gernsheim 1995, Engdahl 2018, Fink & Gabb 2018, Giddens 2013, Hooks 2000, Illouz 2007, 2011, 2019, Inglis 2013, Scheff 2003, Seebach 2017). Da kærlighed i særdeleshed har været behandlet af psykologi, teologi, filosofi vil kurset være en særlig markeret anledning til at reflektere over, de særligt sociologiske tilgange til emnet.

 

Kærlighedslivet er ikke en uforstyrret aktivitet som alene etableres i folks privatliv. Det er derimod også en genstand som politiske og pædagogiske aktører forholder sig til. Kurset fokuserer derfor også på forholdet mellem hverdagsliv og politiske og pædagogiske initiativer. Spørgsmål knyttet til fx singlekultur rejser politiske spørgsmål vedrørende samfundets boligmasse, fertilitetsrate mv. Kommunale aktører forholder sig til spørgsmålet om skilsmissefamilie med bestræbelser som sigter på at undgå skilsmisser eller med støtte til at udvikle velfungerende skilsmissefamilier ved at understøtte konflikthåndteringskurser. Kursets fokus på hverdagslivets læringsprocesser ift kærlighed giver også en viden om læringsprocesser generelt set. Samtidigt vil de studerende få lejlighed til at udvikle deres metodiske evner i forbindelse med at skrive afløsningsopgave om overfor nævnte delemner eller om sociologiske praksisspørgsmål som: hvordan gør folk kærlighedswork? Hvordan kører man et længerevarende parforhold? Hvordan gør man fx ’en romantisk aften’ eller hvordan gør man brud? 

 

Kursusdeltagelse vil kunne kvalificere studerende til at varetage analytiske, evaluerende og politikudformende jobfunktioner hos arbejdsmarkedsaktører, der arbejder med konflikthåndering, skilsmisse rådgivning, familie- og børneområdet eller med spørgsmål vedrørende eksempelvis samfundets boligmasse, byplanlægning og demografiske udvikling mv.

Engelsk titel

The sociology of love

Uddannelse

BA/KA Valgfag

Fagpakke:

Kultur, livsstil og hverdagsliv

Målbeskrivelse

VIDEN

Den studerende skal kunne redegøre for og reflektere over de væsentligste sociologiske tilgange inden for kærlighedssociologiens felt, herunder:

 • de teoretiske hovedretninger; identificere og analysere, hvordan bestemte forståelser af kærlighed er knyttet til samfundsmæssige processer (fx individualisering, frisættelse, kapitalisme) og sociale praksisformer (etnometodologisk gøren kærlighedsaktivitet, læreprocesser, erfaringsrefleksion).
 • de nutidige empirisk-analytiske emner, fx forskellige typer kærlighedsforhold, dating, Living Apart Together, ’relationship work’.
 • forholdet mellem det personlig kærlighedsliv og de rammer eller mangel på rammer det politiske niveau sætter.

 

FÆRDIGHEDER

Faget giver den studerende et konkret kendskab til brugen af forskellige sociologiske perspektiver på kærlighedspraksisser som socialt og kulturelt fænomen. Den studerende vil kunne:

 • sammenligne de vigtigste analytiske og teoretiske perspektiver inden for det kærligheds-sociologiske felt
 • relatere disse kærligheds-sociologiske perspektiver til den studerendes eksisterende færdigheder fra andre dele af den sociologiske faglighed
 • kunne bruge centrale kærligheds-sociologiske indsigter og begreber
 • foretage reflekterede sociologiske analyser af kærlighedslivet og dets samspil med former for politiske eller pædagogiske indsatser.

KOMPETENCER

Efter kursets afslutning skal den studerende kunne

 • omsætte sin viden og færdigheder inden for kærligheds-sociologien til konkret empirisk baseret analyse
 • demonstrere at vedkommende har oparbejdet metoder til at omsætte kærligheds-sociologiske analyser til diskussioner, som er relevante for forskellige samfundsmæssige kontekster og aktører.

Holdundervisning; forelæsning, oplæg, øvelser, feedback

Kompendium (650 s. ved 7,5 ECTS)

OBS! Dette kursus har et max deltagerantal på 25 studerende

Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

De studerende giver feedback på deres respektive oplæg i løbet af kurset.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, -
Individuelt eller i gruppe (max 4 studerende)
Ved afløsningsopgave forstås en opgave, hvor den studerende selvstændigt udformer og afgrænser en problemstilling/​problemformulering inden for fagets rammer. Afløsningsopgaven må maximalt fylde 10 sider. Ved gruppebesvarelser tillægges 5 sider pr. ekstra studerende.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 118
 • Eksamen
 • 60
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
ASOA15091U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Kapacitet
Vejl. 25 personer
Studienævn
Sociologisk studienævn
Udbydende institut
 • Sociologisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Poul Poder   (2-727242757165306d7730666d)
Underviser

Poul Poder, e-mail: pp@soc.ku.dk

Gemt den 17-11-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students