Social stratifikation i Europa

Kursusindhold

Social stratifikation handler om samfundets fordeling af goder mellem forskellige grupper af mennesker. Det handler om ulighed og om forskelle i adgang til for eksempel magt, penge, prestige osv. Og det handler om hvad det er for faktorer, der er afgørende for hvem det er der får adgang til et samfunds ’attraktive goder’. I kurset sættes der fokus på social stratifikation og ulighed i Europa. Det betyder at fokus vil være på at analysere og diskutere ulighed og stratifikation inden for Europa/EU.  Der er både et komparativt perspektiv og et samlet europæisk perspektiv i kurset. Hvor stor er uligheden mellem landene i Europa og hvor stor er uligheden inden for de enkelte lande. Centrale emner er etnicitet, køn, sundhed, social mobilitet, attraktive ressourcer (økonomi), religion, lighed/ulighed og lignende. Forskellige teoretiske og empiriske stratifikationsteorier diskuteres og anvendes.

Engelsk titel

Social Stratification in Europe

Uddannelse

BA/KA Valgfag

Fagpakke:

Velfærd, ulighed og mobilitet

Målbeskrivelse

Viden:
De studerende forventes at opnå viden om en bred række af teorier om social stratifikation og ulighed. Samtidigt forventes de at kunne redegøre for empiriske karakteristika vedrørende om stratifikations- og ulighedsmønstre i Europa.

Færdighed:
Den studerende forventes at opnå færdigheder der gør det muligt at kombinere teoretiske problemstillinger med empiriske iagttagelser inden for stratifikations- og ulighedsområdet.

Kompetence:
Der forventes at den studerende opnår kompetencer i at kunne kombinere anvendelse af teorier om stratifikation og ulighed på et empirisk felt. Den studerende vil i den sammenhæng kunne redegøre for hvilke fordele og ulemper der er mellem anvendelse af forskellige teorier på forskelligt empirisk materiale.  

 

Forelæsninger

Der anvendes kompendie i forbindelse med undervisningen.

Skriftlig

Feedback i forbindelse med porteføljeopgaver. 

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio, -
Individuelt eller i gruppe (max 4 studerende).
Eksamen består af et antal skriftlige opgaver som stilles undervejs i forløbet med mulighed for feedback. Opgaverne afleveres samlet ved kursets afslutning.
De samlede porteføljeopgaver må maximalt fylde 10 sider. Ved gruppebesvarelser tillægges 5 sider pr. ekstra studerende. Se detaljer for prøveformen i studieordningen og den generelle eksamensvejledning på KUnet.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 150
 • Eksamen
 • 28
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
ASOA15049U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se skemalink.
Kapacitet
Vejl. 40 personer
Studienævn
Sociologisk studienævn
Udbydende institut
 • Sociologisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Carsten Strøby Jensen   (3-66766d43767266316e7831676e)
Underviser

Carsten Strøby Jensen, e-mail: csj@soc.ku.dk

Gemt den 06-12-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students