Videnskabsteori

Kursusindhold

Fagets formål er at indføre de studerende i mulighedsbetingelserne for antropologisk viden. Hvordan bliver antropologisk viden til? Hvordan optræder/forstås centrale videnskabsteoretiske temaer – epistemologi, ontologi, objekt, subjekt – i antropologien? Vi udforsker forskellige positioner med relevans for samfunds- og kulturvidenskab – såsom positivisme, strukturalisme, funktionalisme, evolutionisme, fænomenologi, hermeneutik, konstruktivisme og post-strukturalisme – samt søger indblik i positionernes idéhistoriske baggrund og betydning for antropologisk teori og metode. Hvad er antropologiens objekt? Hvilket subjekt antages i forskellige videnskabsteoretiske tilgange?

Kurset viderefører og uddyber færdigheder erhvervet fra kurset i faghistorie på uddannelsens første år. Videnskabsteori kører samtidig med og skal følges i samspil med anvendt antropologi – hvor videnskabsteori har fokus på mulighedsbetingelserne for antropologisk viden har anvendt antropologi fokus på mobilisering og applicering af denne viden.

Engelsk titel

Theory of Science

Uddannelse

Undervisningen i foråret 2022 foregår på campus i det omfang, det muligt efter gældende retningslinjer. Frem til 1. april live-streames al undervisning. Underviserne kan gøre brug af yderligere online tiltag på de enkelte kurser, hvis de vurderer, at det er den bedste løsning for den didaktiske og faglige dækning. Den enkelte underviser vil give besked om ovenstående valg i Absalon-rummet for hvert enkelt kursus.

 

For kurser med mundtlige eksamener eller stedprøver gælder det, at eksamensformen vil blive ændret, hvis ikke relevante restriktioner er blevet løftet senest fire uger før den enkelte eksamen. Ændringen vil fremgå af den enkelte kursusbeskrivelse, og der vil desuden komme besked herom i Absalon. Kurser med skriftlige hjemmeopgaver vil ikke opleve nogen ændring i forhold til den normale eksamensform.

Målbeskrivelse

Når kurset er afsluttet, skal den studerende kunne:

Viden

 • kunne beskrive og skelne imellem forskellige teoretiske positioner angående vidensproduktion 
 • kunne reflektere over mulighedsbetingelser – såvel epistemologisk som ontologisk – for antropologisk viden

 

Færdigheder

 • kunne sammenligne traditioner indenfor videnskabsteori
 • kunne anvende kernebegreber fra videnskabsteorien i design og udeførelse af antropologiske undersøgelser

 

Kompetencer

 • kunne relatere sin forståelse af mulighedsbetingelserne for antropologisk viden til et fremtidig empirisk feltarbejde
 • kunne omsætte sin forståelse af antropologisk vidensproduktion til relevant design af antropologiske projekter

Forelæsninger og tutorials

Bacheloruddannelsens 1.-3. semester bør være bestået før kurset Videnskabsteori følges.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

De studerende får vejledende feedback på deres portefølje opgaver fra tutor undervejs. De studerende får skriftlig feedback på deres samlede porteføljer i forbindelse med eksamen.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio
Tre individuelle portfolioopgaver af min. 4.500 og max. 5.500 anslag. Underviser fastsætter emnet for portfolioopgaverne.

Portfolioopgave afleveres løbende til tutor. Ved den fastsatte eksamensdato afleveres de 3 portfolioopgaver til en samlet vurdering. De studerende forventes at revidere i opgaverne inden den endelige aflevering.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Der er udpeget en sekundær intern bedømmer på denne eksamen, der vil deltage i bedømmelsen, hvis den primære bedømmer finder dette er nødvendigt
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelserne

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 130
 • Praktiske øvelser
 • 25
 • Total
 • 211

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
AANB18008U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Se skema
Studienævn
Antropologi studienævn
Udbydende institut
 • Institut for antropologi
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Heiko Henkel   (12-6a676b6d71306a67706d676e426370766a7471306d7730666d)
Gemt den 15-02-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students