Antropologi som samfundsvidenskab

Kursusindhold

Faget Antropologi som samfundsvidenskab består af to dele: De første to uger er en generel introduktion til faget antropologi, instituttet, og antropologistudiet studiet på Københavns Universitet (2 uger á 12 timers forelæsning og seminar). Fagets anden del består af 12 forelæsninger (12 uger á 2 timers undervisning) som introducerer studerende til centrale samfundsudfordringer der i dag præger antropologi som samfundsvidenskabelig disciplin. Med afsat i disse samfundsudfordringer opridser forelæsningerne en række problemstillinger og temaer, som er med til at definerer antropologi som en særligt videnskabeligt perspektiv ibland samfundsvidenskaberne.

 

Forelæsningsrækken spiller sammen med de to andre fag på første semester: Antropologi 1, som fokuserer særligt på etnografien som den centrale videnskabelige fremgangsmåde for antropologi, og Antropologi som profession, som introducerer studerende til Antropologi som professionelt arbejdsfelt.

Engelsk titel

Anthropology as Social Science

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at have:

Viden

 • Have grundlæggende kendskab til antropologi som videnskabelig disciplin.
 • Have kendskab til redskaber til at opridse, diskutere og kvalificere generelle kultur- og samfundsmæssige udfordringer.
 • Have kendskab til centrale samfundsmæssige udfordringer i et antropologisk perspektiv.

   

Færdigheder

 • Kunne anvende antropologiske redskaber til at opridse særlig antropologiske problemstillinger inden for generelle samfundsmæssige udfordringer
 • Kunne diskutere og begrunde vigtigheden og begrænsningerne af kulturbegrebet i et antropologisk perspektiv

   

Kompetencer

 • Kunne reflektere over forskellige samfundsvidenskabelige problemstillinger og perspektiver indenfor konkrete samfundsmæssige udfordringer som er tema af forelæsningsrækken.
 • Kunne identificere og udpege antropologiske interessefelter indenfor nutidige samfundsudfordringer og artikulere dem som kritiske antropologiske perspektiver.

Forelæsningsrække

Litteraturliste uploades i Absalon

Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Individuel skriftlig eksamen. Længde: 10.800-13.200 anslag.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse for kursus.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 24
 • Total
 • 24