Etnografisk tekst

Kursusindhold

Kurset Etnografisk tekst handler om at skrive etnografi, der kan sætte læseren i en andens sted, få dem til at se verden, som den opleves af mennesker, de ikke kender. Et glimt af andre verdner, glæden ved at skabe et mesterværk, angsten for ikke at kunne brødføde sin familie, sorgen over at miste sin elskede, vreden over at blive betragtet som fremmed i sin hjemstavn, håbet om at vinde — måske i morgen, drømmen om et bedre liv. Genren kalder vi kreativ etnografi, en form for kreativ nonfiktion. Den kreative etnografiske tekst er fjernt beslægtet med dannelsesrejsen, den vækker refleksion, giver stof til eftertanke og udvider horisonten. Med teksten kan man lade sig transportere til en anden verden — hele vejen også der, hvor den klassiske etnografi står uden for.

 

Vi læser eksemplariske tekster (af antropologer og andre forfattere som arbejder etnografisk) og tekster og bøger om håndværket. Med udgangspunkt i etnografisk materiale afprøver vi forskellige genrer (fortællingen, fiktionen, lister og digte og montager) og diverse greb (person-, situations- og stedsbeskrivelse, virkelighedseffekter, dialog mm) for at se, hvad de kan bringe frem i materialet, og hvordan det evt. kan bidrage til analytisk indsigt.

 

Vi skriver som del af et fællesskab, hvis fornemmeste mål er at skabe bedre tekster. Det gælder for kursusdeltagerne såvel som for underviseren. Anne Line Dalsgaard og jeg deler vores udkast til bogen Etnografisk tekst og inviterer hermed kursusdeltagerne ind i vores skriveværksted. Et indblik i en professionel arbejdsproces viser, at skriveprocessen ikke adskiller sig væsentligt fra den, man kender som studerende. At skrive er og bliver hårdt arbejde. Selv erfarne skribenter skriver deres tekster om og om igen i forsøget på at skabe en tekst, de kan stå inde for. Vi har alle brug for konstruktiv kritik.

Engelsk titel

Ethnographic text

Målbeskrivelse

Skills:

At the end of the course students are expected to:

 • Have indgående kendskab til det at skrive etnografi som et håndværk
 • Have kendskab til greb fra fiktionen, der kan anvendes i etnografiske tekster (person-, situations- og stedsbeskrivelse; virkelighedseffekter (det konkrete), synspunkt (tid og sted hvorfra der fortælles); dialog/monolog).

 

Knowledge:

At the end of the course students are expected to

 • Være bekendt med forskellige etnografiske genrer (fortællingen, fiktionen, lister og digte, montage) og former (boganmeldelse, klumme).

 

Competences:

At the end of the course students must be able to

 • Skrive en tekst med udgangspunkt i etnografisk materiale, der understøtter et overordnet argument og fanger læseren vha en kreativ brug af genre og greb, der er blevet præsenteret i løbet af kurset.

Kurset vil bestå af en blanding af underviser-oplæg, skriveøvelser i klassen og diskussion af de resulterende tekster i mindre grupper, deling og højtlæsning af tekststykker skrevet med udgangspunkt i kursusdeltagernes eget etnografiske materiale og diskussion. Underviser deler på sin side udkast til bogen Etnografisk tekst, modtager feedback og melder tilbage, hvordan kursusdeltagernes feedback vil sætte spor i teksten. Endvidere diskuterer vi tekster med det formål at finde inspiration til at skrive.

 • Zinsser, W. K. 2006 On writing well: the classic guide to writing nonfiction, New York, NY: HarperCollins.
 • Narayan, K. 2012, Alive in the writing: Crafting ethnography in the company of Chekhov, Chicago: University of Chicago Press.
Skriftlig
Mundtlig
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Mundtlig såvel som skriftlig feedback er væsentligt for at skabe bedre tekster. Peerfeedback i faste skrivegrupper (mundtlig og skriftlig) og underviser feedback på udvalgte portfolio-opgaver er derfor en integreret del af kurset.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Længde: Portfolioeksamen kan laves individuelt eller i grupper på max. 4 studerende. Portfolioeksamen udgøres af 2-7 delafleveringer. For KA-studerende er der en delaflevering mere end for BA-studerende, dvs. hvis BA-studerende skal aflevere 5 delafleveringer skal KA-studerende aflevere 6 delafleveringer . Antallet af delafleveringer fastsættes af underviseren. Samlet længde for alle delafleveringerne må max. være 30.000 anslag for 1 studerende. Ved grupper af 2 studerende max. 40.000 anslag. Ved grupper af 3 studerende max. 45.000 anslag og ved grupper af 4 studerende max. 50.000 anslag. Ved gruppeopgave skal den enkelte studerendes bidrag være tydeligt markeret i opgaven. Ved grupper med både BA- og KA-studerende afleveres det samme antal delafleveringer som for KA-studerende. Opgaverne bedømmes samlet med én samlet karakter
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen. Bemærk opfyldes formalia ikke afvises opgaven administrativt. Læs mere her for BA/ KA/ eksterne studerende

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 100
 • Eksamen
 • 64
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
AANA18126U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se Skema
Studienævn
Antropologi studienævn
Udbydende institut
 • Institut for antropologi
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Helle Bundgaard   (15-77747b7b743d71847d7376707081734f707d8377817e3d7a843d737a)
Gemt den 23-03-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students