Klima, miljø og natur: grundlæggende antropologiske begreber.

Kursusindhold

Kurset er en introduktion til, hvordan antropologiske analyser bidrager til en forståelse af klimaforandringer, miljøproblemer og naturopfattelser. Selvom antropologien historisk primært har fokuseret på sociale forhold, har der især i de seneste år været et tiltagende fokus på samspillet mellem naturlige og sociale processer. Gennem etnografiske eksempler vil kurset introducere bredt til nyere perspektiver på studiet af naturetik, flerartslige relationer, naturkatastrofer, miljø- og klimaaktivisme m.m. I tilknytning til forskningsprojektet Enchanted Ecologies vil kurset omfatte et kort kollektivt feltarbejde i København inden for et delvist tilrettelagt metodisk design.

Engelsk titel

Climate, environment and nature: basic anthropological concepts

Uddannelse

Undervisningen i foråret 2022 foregår på campus i det omfang, det muligt efter gældende retningslinjer. Frem til 1. april live-streames al undervisning. Underviserne kan gøre brug af yderligere online tiltag på de enkelte kurser, hvis de vurderer, at det er den bedste løsning for den didaktiske og faglige dækning. Den enkelte underviser vil give besked om ovenstående valg i Absalon-rummet for hvert enkelt kursus.

 

For kurser med mundtlige eksamener eller stedprøver gælder det, at eksamensformen vil blive ændret, hvis ikke relevante restriktioner er blevet løftet senest fire uger før den enkelte eksamen. Ændringen vil fremgå af den enkelte kursusbeskrivelse, og der vil desuden komme besked herom i Absalon. Kurser med skriftlige hjemmeopgaver vil ikke opleve nogen ændring i forhold til den normale eksamensform.

Målbeskrivelse

Ved kursets afslutning vil de studerende:

Viden

 • have kendskab til grundlæggende antropologiske begreber om klima, miljø og natur
 • kunne identificere centrale temaer i miljøantropologien

 

Færdigheder

 • kunne analysere konkrete empiriske eksempler på, hvordan klimaforandringer, miljøproblemer og naturopfattelser er forbundne
 •  være i stand til at gennemføre et kort kollektivt antropologisk feltarbejde under vejledning af underviser

 

Kompetencer

 • kunne samarbejde med andre studerende, derunder give og modtage feedback
 • være i stand til at teoretisere over samspillet mellem naturlige og sociale processer
 • kunne anvende de tilegnede analytiske færdigheder i forbindelse med andre empiriske eksempler

Forelæsninger, gruppearbejde og fælles diskussioner.

Bachelor- og kandidatstuderende: 500 siders obligatorisk litteratur. 

Underviser lægger 200-300 sider supplerende litteratur op.

 

Skriftlig
Mundtlig
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

Der gives mundtlig feedback undervejs i kurset og skriftlig feedback på essayet. Diskussioner om kursets indhold og det korte feltarbejde er integreret i undervisningen.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Én BA-studerende: 21.600-26.400 anslag. Ved gruppebesvarelse min. 6.750 og maks. 8.250 ekstra anslag pr. ekstra gruppemedlem.

Én KA-studerende: 27.000-33.000 anslag. Ved gruppebesvarelse min. 8.450 og maks. 10.300 ekstra anslag.

For grupper med både BA- og KA-studerende:
En KA- og en BA-studerende: 31.900 – 38.975 (BA: 14.175-17.325 KA: 17.725-21.650)
En KA- og to BA-studerende: 38.050 – 46.475 (BA: 11.700-14.300 KA: 14.650-17.875)
En KA- og tre BA-studerende: 44.525 – 54.375 (BA: 10.475-12.800 KA: 13.100-15.975)
To KA- og en BA-studerende: 41.000 – 50.050 (BA: 11.700-14.300 KA: 14.650-17.875)
To KA- og to BA-studerende: 47.150 – 57.550 (BA: 10.475-12.800 KA: 13.100-15.975)
Tre KA- og en BA-studerende: 49.775 – 60.725 (BA: 10.475-12.800 KA: 13.100-15.975)

Litteratur
KA-studerende skal inddrage supplerende litteratur i eksamensopgaven, som den studerende selv udvælger.

Anførsel af niveau og bidrag
Studerende skal angive på første side af opgaven om de er BA- eller KA-studerende. Ved gruppeopgave skal den enkelte studerendes bidrag være tydeligt markeret i opgaven.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

se læringsmål

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 100
 • Eksamen
 • 64
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
AANA18123U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Studienævn
Antropologi studienævn
Udbydende institut
 • Institut for antropologi
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Cecilie Rubow   (13-6567656b6e6b67307477647179426370766a7471306d7730666d)
Gemt den 23-03-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students