Økonomiske prognoser i praksis

Kursusindhold

Kurset fokuserer på udarbejdelse af økonomiske prognoser i praksis og analyser af forskellige politiske indgreb og eksogene stød til dansk økonomi.

 

Baggrunden for prognoserne og analyserne vil være den makroøkonomiske model ADAM. ADAM består af en række estimerede ligninger og er hovedsagligt baseret på tal fra Nationalregnskabet.

 

Første del af kurset vil bestå af en grundig gennemgang af ADAMs delmodeller og egenskaber. I denne del af kurset vil de studerende, i forbindelse med at de lærer modellen, få mulighed for at analysere mange forskellige former for stød til dansk økonomi.

 

Anden del af kurset vil bestå af en gennemgang af, hvordan man på baggrund af ADAM, nye tal fra Nationalregnskabet og diverse nøgletal og indikatorer laver en økonomisk prognose i praksis. Der vil være fokus på, at de studerende selv får praktisk erfaring med at analysere nøgletal og revidere allerede udarbejdede prognoser på baggrund af nye tal.

Engelsk titel

Applied Economic Forecasting

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden:

 • Redegøre for den makroøkonomiske model ADAM - både dens teoretiske baggrund og dens egenskaber.
 • Redegøre for Indikatormodeller og faktormodeller til nowcast.
 • Redegøre for og diskuterer udarbejdelse af prognoser på baggrund af makroøkonometriske modeller.
 • Reflektere over den aktuelle konjunktursituation og diskutere forskellige institutioners analyser.

 

Færdigheder:

 • Opbygge scenarier for dansk økonomi frem i tid under givne forudsætninger.
 • Vurdere økonomiske prognoser foretaget af andre.
 • Mestre systematisk brug af nøgletal og indikatorer som baggrund for det/ eller de første ikke kendte år af prognosen.
 • Mestre indarbejdelse af teoretiske ændringer i makroøkonomiske modeller.
 • Foretage analyser og udarbejde økonomiske prognoser i praksis på baggrund af den makroøkonomiske model ADAM.

 

Kompetencer:

 • Implementere ændring og revision af allerede udarbejdede prognoser på baggrund af ny information.
 • Udarbejde analyser på baggrund af politiske indgreb eller eksogene stød til dansk økonomi for økonomiske institutioner.

 

Forelæsninger giver den teoretiske indsigt for økonomiske fremskrivninger og konsekvensberegninger, mens holdundervisningen sigter mod at sætte de studerende i stand til selv at kunne udarbejde økonomiske fremskrivninger og konsekvensberegninger for dansk økonomi.

Der vil være gæsteforelæsninger fra forskellige relevante institutioner, det kunne fx være Finansministeriet, Danmarks Nationalbank, De Økonomiske Råds Sekretariat og Danmarks Statistik, omhandlende institutionens aktuelle arbejde, som fx seneste konjunkturprognose eller økonomiske analyse, som vil ligge i naturlig forlængelse af kursets målbeskrivelse.

Restriktioner vedr COVID-19:
Undervisningen i dette kursus kan blive ændret til hel eller delvis online undervisning grundet COVID-19. Hvis dette sker, vil ændringen blive oplyst i Absalon og i studie beskeder på KUnet (for indskrevne studerende).

Grundbog: Danmarks Statistik, 2012, ADAM - En model af dansk økonomi

Findes på https://dst.dk/da/Statistik/Publikationer/VisPub?cid=17987

 

Herudover en række kortere forelæsningsnoter og artikler samt nyere konjunkturvurderinger.

Det anbefales, at man har taget kurser svarende til"Samfundsbeskrivelse B, Makroøkonomi I og Econometrics II på studierne i Økonomi på Københavns Universitet.

Den studerende anbefales at have kendskab til konjunkturmodeller med mikroøkonomisk baseret fundament (f. eks. via faget "Makroøkonomi I") samt kendskab til kointegration og fejlkorrektionsmodeller (f. eks. via faget "Econometrics II").

Endvidere er generel viden om nationaløkonomiske sammenhænge og overordnet kendskab til dansk økonomi (f. eks. via faget "Samfundsbeskrivelse B") en fordel.

Det er en teknisk forudsætning, at have en bærbar computer med til holdundervisningen, hvorpå Excel (eller lignende program) er installeret og Gekko kan installeres. Gekko vil være ganske gratis at downloade og installere for alle, som har lyst til at bruge det. Gekko kører på alle windows-systemer fra XP og opad (også 64-bit). Der er ikke særlige krav til hardware eller lign., men den kører ikke umiddelbart på Mac eller Linux.

Internetforbindelse til den bærbare computer vil være en stor fordel.

Lektionsplan:
2 timers forelæsninger 1 til 2 gange pr uge fra uge 36 til 50 (minus uge 42).
2 timers holdundervisning pr uge fra uge 37 til 50 (minus uge 42).

Skema:
Overordnet skemaet for KA fag kan ses på KUnet:
"KA i Økonomi" => "Kurser og Undervisning" => "Planlægning og Overblik" => "Dit skema"

Tid og sted:
Tidspunkt og lokale kan ses ved at trykke på linket under "Se skema" i højre side. (E for efterår)

Hvis linket ikke virker, kan det samme ses her:
https:/​/​skema.ku.dk/​ku2122/​dk/​module.htm
-Vælg: “2200-Økonomisk Institut” (vent tålmodigt)
-Vælg: “2200-E21; [Navn på kursus]”
-Vælg: ”Liste - ugedage”
-Vælg “Efterår/Autumn”
-Tryk: “Se skema”

Bemærk venligst:
- At hold kan ændre dag og tid op til studiestart uden accept af de tilmeldte. Hvis dette sker vil det fremgå af linkene i højre side, i det personlige skema på KUnet og i MyUCPH-appen.
- At det er den studerendes eget ansvar løbende at opdatere sig om sit studie, sin undervisning, sit skema, sine eksamener mv. via studieordningen, studiesiderne og studiebeskeder på KUnet, kursusbeskrivelserne, Digital Eksamensportalen, Absalon, dit personlige skema på KUnet og i myUCPH-appen mm.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 12 timer
individuel tag-hjem-eksamen.

Det er tilladt at arbejde sammen om at udføre den del af besvarelsen, som består af programmeringsarbejdet. Forklaringer og fortolkning med videre skal besvares individuelt uden samarbejde med andre. Man skal i et forord til selve opgaven skrive, hvordan beregningsarbejdet er gennemført og hvem man har arbejdet sammen med.

Reglerne for gruppearbejde og plagiering skal til en hver tid overholdes jf studieordningen og uddannelsessiderne på KUnet.
__
Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt til den skriftlige eksamen.

 

Vedr tilladte hjælpemidler til reeksamen: Se under afsnittet ”Reeksamen”.

__

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
til den skriftlige eksamen.

I tilfælde af mundtlig reeksamen kan ekstern censur anvendes.
__
Kriterier for bedømmelse

Bedømmelseskriterierne er baseret på indholdet i målbeskrivelsen.

 

For at opnå den højeste karakter "12" skal den studerende med en fremragende præsentation og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

 

For at opnå karakteren "02" skal den studerende med en tilstrækkelig præstation, demonstrere minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 124
 • Eksamen
 • 12
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
AØKA08091U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

Information om priser mm for enkelfag, efteruddannelse og Åbent Universitet se Uddannelse på Økonomisk Institut

Skemagruppe
Tid og sted: Se "Bemærkninger".

Eksamen og reeksamen: Se "Eksamen".
Studienævn
Økonomisk Studienævn
Udbydende institut
 • Økonomisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Nikolaj Mose Dreisig Hansen   (4-7372696d456a68747333707a336970)
Underviser

Forelæser: Se kursusansvarlig

Hold 1: Søren Havn Gjedsted

Gemt den 19-05-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students