Valgfag: Præst under krig, terror og katastrofer (kompakt august 2020 - undervisning fysisk på fakultetet)

Kursusindhold

NB: Det har tidligere været annonceret, at kurset blev afholdt online på grund af Corona-nedlukningen. Som en del af genåbning er det ikke længere nødvendigt og kurset vil blive afholdt med fysisk undervisning på Det Teologiske Fakultet.

 

Kurset ønsker at stille skarpt på teologiske perspektiver på præstens og kirkens virke i forbindelse med pludselige og voldsomme begivenheder, der ofte medfører dødsfald. Nogle af de temaer der vil blive berørt på kurset er blandt andet:

 

 • Krig og terror i religionspsykologisk perspektiv
 • Præstens virke under krig, terror og katastrofe. Historiske og systematiske overvejelser
 • Katastrofe og sjælesorg. Teologisk tydning af præstens sjælesørgeriske opgave i katastrofesituationen
 • En teologi for risiko og fare
 • De afgrunde ligger så nær – eksistentiel, kristen refleksion om resiliens
 • Bibelsk sjælesorg efter krig og traume
 • Bøn når vi rammes af krise
 • Prædikenens særlige opgave og karakter ved andagter eller mindegudstjenester efter katastrofer
 • Efter krigen. Teologiske perspektiver på forsoning
 • Professions-etik og -kultur for omgangen med døende og døde mennesker

 

Der er tale om et fleksibelt masterforløb arrangeret i samarbejde mellem Københavns Universitet (Carsten Selch Jensen), FUV (Ulla Morre Bidstrup og Christine Tind Johannessen-Henry) og hærprovst Thomas Beck.

 

Tid:

Kurset afvikles som intensivt ugekursus med undervisning på Det Teologiske Fakultet, d. 17-21 august 2020. (se dog nedenfor for ordinære studerende undervisning). 

Forløbet kræver læsning af givet pensum forud for kurset og efterfølgende aflevering af opgave for masterstuderende.

 

Målgruppe:

Masterstuderende og præster. Særligt rettet mod værnspræster, beredskabspræster, hospitals og fængselspræster og andre, der har at gøre med området.

 

For ordinære studerende:

Ordinære studerende, der ønsker at deltage i kurset, binder sig for tre yderligere undervisningsgange i efterårssemesteret 2020, hvor de studerendes specifikke projekter diskuteres sammen med deres opgaveoplæg. Der suppleres også her med udvalgte læsninger af kursuslitteraturen

 

Engelsk titel

Being a minister during War, Terror and Disasters

Uddannelse

Teologi

Holdundervisning

Kursuslitteraturen offentliggøres i god tid inden kursets begyndelse

Se studieordningen

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 122
 • Eksamensforberedelse
 • 270
 • Total
 • 420