KA Kernefag: Etik og Religionsfilosofi: Transcendens, tid og etik

Kursusindhold

Kurset omhandler forholdet mellem erfaringer af tiden, det gode, det onde, det hellige og transcendens. Ud fra fænomenologiske analyser af den umiddelbare erfaring af tiden, det gode og det onde (etik) og det hellige stilles spørgsmålet, om disse erfaringer kan begrunde en religiøs livstydning.

 

 

Undervisningsform

forelæsninger og kollokvier

 

Engelsk titel

Transcendence, time and Ethics

Uddannelse

Teologi

Holdundervisning

Litteratur:

 

Tid og transcendens:

Augustin, A.: Bekendelser. Bog 11 Kbh 1998, s. 220-244. 25 s.

Andersen, S.: Religionsfilosofi Kbh. 2002, s. 137-44. 7 s.

Husserl, E.: Vorlesungen zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins,

 Halle 1928, s. 382-427. 45 s.

Zahavi, D.: Husserls fænomenologi Kbh. 2001, s. 118 – 137. 19 s.

Heidegger, M.: The Concept of Time Oxford 1994 (1924). 40 s.

Løgstrup, K.E.: Skabelse og tilintetgørelse Aarhus 2015, s. 15- 218. 203 s.

Taylor, C.: A Secular Age Cambridge 2007, s. 54 – 61. 7 s.

 

Etiske grundpositioner:

Kant, I.: Kritik af den praktiske fornuft 2000 (1788), s. 118-43. 25 s.

Hare, R.M.: Moral Thinking Oxford 1981, s. 3-5 og 182-90. 10 s.

Løgstrup, K.E.: Norm og spontaneitet Kbh 1972, s. 17-74 og 103-12. 66 s.

Løgstrup, K.E.: Opgør med Kierkegaard Aarhus 2013, s. 127-29. 3 s.

 

Teodicé-problemet:

Hick, J.: Evil and the God of Love Oxford 1966. 401 s.

Jonas H.: Der Gottesbegriff nach Auschwitz Tübingen 1987. 80 s.

Jüngel, E.: „Gottes ursprüngliche Anfangen als schöpferische Selbstbegrenzung", i: Wertlose Wahrheit, München 1990. 10 s.

Kant, I.:„Über das Misslingen aller philosophischen Versuche in der Theodicee", i: Kant Werke VI Frankfurt 1964, s. 121-38. 17 s.

Kierkegaard, S.:"Herren gav, Herren tog, Herrens Navn være lovet", i: Fire Opbyggelige Taler SKS Kbh. 2014 (1843). 12 s

Kierkegaard, S.: Gjentagelsen SKS Kbh. 2014 (1843), s. 66-80 16 s.

Welz, C.: "Reasons for Having No Reason to Defend God - Kant, Kierkegaard, Levinas and their Alternatives to Theodicy", i: Wrestling with God and with Evil. Philosophical Reflections (red. Vroom) New York 2007. 19 s.

Wolf, J.: Jobs tårer Kbh. 2009. 111 s.

 

Det hellige:

Otto, R.: The Idea of the Holy Oxford 1958 (1923) (1917). 230 s.

 

Antal sider I alt 1346 s.

 

Supplerende:

Luther M.: Om den trælbundne vilje Kbh. 1983 (1525).

Løgstrup K.E.: Ophav og omgivelse Aarhus 2013.

Andersen S.: Af intet til intet. Ledsager til K.E. Løgstrup Skabelse og tilintetgørelse Aarhus 2015.

Jensen, O.: Historien om Løgstrup Kbh. 2007.

Wolf, J.: Den skjulte Gud Kbh. 2001.

Wolf, J.: Naturlig kærlighed Kbh. 2007.

Wolf, J.: Mennesket i universet. Ledsager til K.E. Løgstrup Ophav og omgivelse Aarhus 2013.

Wolf, J.: Det guddommelige – fænomenologisk set Kbh. 2015.

Wolf, J.: Krop og atmosfære – Hermann Schmitz’ nye fænomenologi Kbh. 2017.

Stubbegaard, S.V.: "Tidens gåde – En gennemgang af Husserls fænomenologiske analyse af den indre tidsbevidsthed", i: Arken 160 nr. 2015.

Sandbeck, L.: Afsked med almagten Kbh. 2014.

Dahl, E.: Phenomenology and the Holy London 2010.

Eliade, M.: Helligt og profant Kbh. 1993.

Se studieordningen

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Mundtlig prøve
Kombineret skriftlig og mundtlig prøve: Skriftlig hjemmeopgave fulgt af mundtlig prøve af højst 45 minutters varighed inkl. bedømmelse. Den skriftlige besvarelse skal have et omfang af 16.800-24.000 tegn, dvs. 7-10 sider.
Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i den skriftlige besvarelse, men skal prøve eksaminanden inden for hele det opgivne pensum.
Bedømmelsesform
7-trins skala
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 244
  • Eksamen
  • 120
  • Total
  • 420