Aflyst Valgfag: Det Gamle Testamentes Eksegese: Emne annonceres senere

Kursusindhold

KURSET ER DESVÆRRE AFLYST

 

GT-valgfag

Emne annonceres senere.

(Muligvis et emne i GT-teologi ud fra den snarlige Århus-bog, red. A.K. Gudme m.fl)

Engelsk titel

Old Testament Theologi Subject TBA

Uddannelse

Teologi

Bachelorstuderende tilmeldes: TTEAGTVBAU

Kandidatstuderende tilmeldes: TTEAVFGT2U

Målbeskrivelse

Se BA-studieordningen § 2.5 og KA-studieordningen § 2.5)

Der arbejdes frem mod læringsmålene ved en kombination af hjemmearbejde, fælles læsning af tekster, forelæsning, diskussion, mundtlig fremlæggelse og skriftlige opgaver (herunder individuel og kollektiv feedback).

Foreløbig kursuslitteratur:

 

Se studieordningen

Mundtlig
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 122
 • Eksamensforberedelse
 • 150
 • Eksamen
 • 120
 • Total
 • 420