Valgfag: Etik og Religionsfilosofi: Charles Taylors sekulariseringsteori

Kursusindhold

En gængs teori om, hvordan den moderne tidsalder i vores del af verden kan kaldes en sekulær (irreligiøs) epoke, går ud på, at det skyldes fremkomsten af den moderne naturvidenskab og dens enorme succes. Jo mere videnskaben og oplysning dominerer, jo mindre plads bliver der til en religiøs livstydning. Denne teori anser Taylor ikke blot for at være for simpel, men også for at være forkert. Vores epoke er ikke karakteriseret ved, at religionen er forsvundet, men ved at det i dag i modsætning til for 500 år siden er muligt at tilslutte sig en irreligiøs livsanskuelse. Det var næsten umuligt for 500 år siden, men er i dag ikke blot muligt, det er en nærliggende mulighed. Det betyder ikke, at en religiøs livstydning er umulig i dag, men blot, at den i dag eksisterer på andre vilkår end tidligere. Taylor fremlægger i bogen A Secular Age en både bred og detaljeret forklaring på denne udvikling.

 

Kurset består i en gennemgang af Taylors værk med hjælp fra sekundærlitteratur.

 

Undervisningen vil foregå med inddragelse af skriftlige opgaver fra de studerende.

Engelsk titel

Charles Taylor´s Theory of Secularization

Uddannelse

Teologi

Bachelorstuderende tilmeldes: TTEAERVBAU

Kandidatstuderende tilmeldes: TTEAVFER5U

Holdundervisning

Litteratur:

Taylor, C.: A Secular Age Cambridge 2007.

Smith, J.K.A.: How (Not) to be Secular Cambridge 2014.

Pedersen, K.E.: Tro på Gud – Om kristendom i en sekulær verden, Kbh. 2019.

 

Se studieordningen

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 122
 • Eksamensforberedelse
 • 150
 • Eksamen
 • 120
 • Total
 • 420