Pelsdyrsygdomme

Kursusindhold

Undervisningen omfatter introduktion til dansk pelsdyrproduktions opbygning, velfærdsproblematikker, relevant lovgivning, miljø- og ernæringsbetingede sygdomme, infektionssygdomme og organlidelser, herunder sæsonvariation i forekomst af sygdomme. Kurset omfatter endvidere introduktion til bekæmpelses- og forebyggelsesstrategier, behandling, implementering og kontrol af biosecurity og kvalitetsstyring i minkbesætninger.

Følgende emner indgår i undervisningen:

 • Introduktion til pelsdyrproduktion, herunder produktionens opbygning i Danmark, skindlagre, auktionshus.
 • Orientering vedrørende plasmacytosebekæmpelse, herunder plasmacytoselaboratoriet og lovgivningen vedrørende plasmacytose.  
 • Introduktion til minkens avl og genetik, herunder avlsarbejde på minkfarme, strategi i avlsarbejdet, farvetyper, arvelige sygdomme.
 • Introduktion til pelsdyrenes indhusning og ernæring/fodring.
 • Introduktion til miljø- og ernæringsbetingede sygdomme hos pelsdyr med fokus på mink – klinik, patologi, diagnostik og intervention.
 • Introduktion til sygdomme i drægtigheds- og diegivningsperioden - klinik og patologi gennemgås - med fokus på mink – klinik, patologi, diagnostik og intervention.
 • Introduktion til metoder, principper og begreber inden for obduktion af mink og evaluering af observationer og sektionsfund.
 • Obduktion af mink med fokus på drægtighedsperioden, diegivnings- og fravænningsperioden og tidlig vækstperiode. Herunder drøftelse af muligheder for opfølgende diagnostiske undersøgelser. Hvordan fortolkes fund? Intervention på farmen?
 • Gennemgang af vigtige infektionssygdomme hos pelsdyr (med fokus på mink).
 • Bekæmpelses- og forebyggelsesstrategier, herunder vaccinationsprocedurer på minkfarme. Implementering og kontrol af biosecurity og kvalitetsstyring på minkfarme. Herunder drøftelse af muligheder for opfølgende diagnostiske undersøgelser
 • Gennemgang af, hvad et rådgivningsbesøg og rapport bør omfatte. Hvordan gennemgås en minkfarm? Introduktion til metoder og begreber inden for rådgivning på minkfarme.
Engelsk titel

Fur Animal Diseases

Uddannelse

Kurset indgår som valgfrit modul i SVEK13111U Besætningssundhed differentieringskursus på veterinære kandidatuddannelse, og som valgfrit kursus ifm. alternativ differentieringsforløb på veterinære kandidatuddannelse

Målbeskrivelse

Hovedformålet er at give teoretisk og praktisk introduktion til forhold, der afspejler væsentlige arbejdsopgaver for dyrlæger vedrørende pelsdyrproduktion - herunder minkproduktionen, velfærd, relevant lovgivning, miljø- og ernæringsbetingede sygdomme, infektionssygdomme og organlidelser hos pelsdyr (mink, ræv, chinchilla). Hertil kommer endvidere introduktion til bekæmpelses- og forebyggelsesstrategier i produktionen, implementering og kontrol af biosecurity og kvalitetsstyring. Når kurset er færdigt, forventes den studerende at kunne:

Viden:

 • Redegøre for de væsentligste pelsdyrsygdomme med hensyn til ætiologi, epidemiologi, patogenese, klinik, patologi, diagnostik, behandling og profylakse.
 • Redegøre for sygdommenes betydning i forhold til velfærd og produktion.


Færdigheder:

 • Anvende metoder, principper og begreber inden for almindeligt forekommende pelsdyrsygdomme til evaluering af kliniske observationer og sektionsfund samt ud fra disse med tilhørende laboratoriefund og epidemiologiske data foretage diagnosticering af sygdomme.
 • Foretage regelret sektion af mink og chinchilla
 • Applicere korrekte koncepter vedrørende smittebeskyttelse på pelsdyrfarme
 • Søge relevant viden om emnet.
 • Udfærdige en besætningsrapport

 

Kompetencer:

 • Udtrykke sig i fagsprog i relevante sammenhænge.
 • Selvstændigt kunne foretage analyse og syntese med henblik på udarbejdelse af forslag til terapi og profylakse i relation til væsentlige pelsdyrsygdomme.

Vægtningen af de forskellige undervisningsformer afhænger af deltagerantal

• Teoretiske forelæsninger
• Teoretiske cases
• Praktiske øvelser i sektionsteknik samt tolkning af sektionsfund
• Farm og fodercentralbesøg
• Demonstration af prøveudtagning, klinisk undersøgelse og rådgivningsmæssig
gennemgang af minkfarme
• Deltagelse i rådgivningsbesøg sammen med besætningsdyrlæge.

Som lærebog anvendes e-bogen ”Sundhed og Sygdom hos mink”, suppleret med kompendiet: ”Chinchilla patologi”, samt uddrag af relevant lovgivning vedrørende pelsdyr.

Bachelor i veterinærmedicin eller tilsvarende

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
4 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Skriftlig aflevering
Godkendt kursusattest kræver aktiv deltagelse i alle studieaktiviteter, herunder 80% deltagelse i konfrontationsundervisningen samt aflevering og godkendelse skriftlig rapport (skriftlig aflevering).
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
godkendt/ikke godkendt
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen bestået slal den studerende på tilstrækkeligt niveau kunne:

Viden:

 • Redegøre for de væsentligste pelsdyrsygdomme med hensyn til ætiologi, epidemiologi, patogenese, klinik, patologi, diagnostik, behandling og profylakse.
 • Redegøre for sygdommenes betydning i forhold til velfærd og produktion.

 

Færdigheder:

 • Anvende metoder, principper og begreber inden for almindeligt forekommende pelsdyrsygdomme til evaluering af kliniske observationer og sektionsfund samt ud fra disse med tilhørende laboratoriefund og epidemiologiske data foretage diagnosticering af sygdomme.
 • Foretage regelret sektion af mink og chinchilla
 • Applicere korrekte koncepter vedrørende smittebeskyttelse på pelsdyrfarme
 • Søge relevant viden om emnet.
 • Udfærdige en besætningsrapport

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 30
 • Forberedelse (anslået)
 • 20
 • Praktiske øvelser
 • 23
 • Ekskursioner
 • 20
 • Projektarbejde
 • 17
 • Total
 • 110