Basal klinisk teori hos store husdyr

Kursusindhold

Forelæsningerne i basal medicin og kirurgi omfatter almindelige sygdomsmanifestationer, almene sygdomsbegreber, smittespredning og profylakse. Desuden præsenteres principper for basal medicinsk og kirurgisk diagnostik, terapi og profylakse. Der gives endvidere en introduktion til klinisk undersøgelse og journalskrivning samt klientkommunikation. Etiske og dyrevelfærdsmæssige problemstillinger vil blive diskuteret. Som optakt til øvelserne vil der indgå forelæsninger i ortopædisk anatomi.


Ved de praktiske øvelser opnår de studerende indsigt i mønstring, håndtering og fiksering af hest og kvæg. Øvelserne omfatter desuden basal ortopædi (herunder ortopædisk anatomi i form af dissektionsøvelser) samt principper for hov- og klovpleje.

Engelsk titel

Large Animal Basic Clinical Theory

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i veterinærmedicin - obligatorisk for adgang til kandidatuddannelsen i veterinærmedicin

Målbeskrivelse

Kurset skal give den studerende viden om basal undersøgelsesmetodik, sygdomsmanifestationer og principper for diagnostik af medicinske og kirurgiske sygdomme hos de store husdyr. Desuden skal de studerende opnå viden i sikker håndtering og omgang med store husdyr, ortopædisk anatomi samt principper for praktisk halthedsdiagnostik hos hest og kvæg. Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:

Viden:
• Forklare principper for basal medicinsk og kirurgisk undersøgelsesmetodik og diagnostik. 
• Identificere basale ortopædiske problemstillinger.
• Reflektere over sygeplejes betydning hos dyr.

Færdigheder:
• Anvende kliniske undersøgelser til vurdering af dyrs sundhedstilstand.
• Håndtere store husdyr.
• Formidle viden på et fagsprog med henblik på at kunne diskutere basale kliniske forhold.

Kompetencer:
• Bedømme udvalgte kliniske fund og - parametre.
• Diskutere etiske aspekter vedr. diagnostiske og terapeutiske indgreb i relation til dyrevelfærd og forbrugerbeskyttelse.

Forelæsninger og praktiske øvelser i Taastrup

Fagets læringsmål bliver gjort tilgængeligt i elektronisk form.

Evelueringsmodel: Spørgeskema

Anbefalet litteratur:

 • Auer,J.: Equine Surgery 5. udgave, 2018.
 • Eriksen, L.: Klinisk undersøgelsesmetodik og journalskrivning. DSR, 1991.
 • Smith, BP: Large Animal Internal Medicine, 6. udgave, 2019
 • Weawer et al.: Bovine surgery and lameness. 3. udgave 2018.
 • Clarke, Trim and Hall: Veterinary Anaesthesia, 11. udgave 2014.
Mundtlig
Kollektiv
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
Den skriftlige prøve afholdes på Peter Bangsvej. Den består af essay- og multiple choice spørgsmål.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden:
• Forklare principper for basal medicinsk og kirurgisk undersøgelsesmetodik og diagnostik.
• Identificere basale ortopædiske problemstillinger.
• Reflektere over sygeplejes betydning hos dyr.

Færdigheder:
• Anvende kliniske undersøgelser til vurdering af dyrs sundhedstilstand.
• Formidle viden på et fagsprog med henblik på at kunne diskutere basale kliniske forhold.

Kompetencer:
• Bedømme udvalgte kliniske fund og - parametre.
• Diskutere etiske aspekter vedr. diagnostiske og terapeutiske indgreb i relation til dyrevelfærd og forbrugerbeskyttelse.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 138,5
 • Praktiske øvelser
 • 24
 • Eksamen
 • 2
 • Total
 • 206,5