Levekår og sundhed

Kursusindhold

Den studerende opnår kendskab til:

 • sundhed og sygdom: begreber og indikatorer for sundhed, livsstil, sundhedsadfærd og sygdom hos befolkningen, nationalt og internationalt
 • betydende folkesygdomme i befolkningsgrupper (køn, alder, socialgruppe, etnicitet)
 • sundhedspolitiske, socioøkonomiske, miljømæssige og psyko-sociale faktorers betydning for levekår og sundhed med særligt fokus på social ulighed i sundhed
Engelsk titel

Living Conditions and Health

Uddannelse

Dette kursus er en del af MPH - Master of Public Health. www.mph.ku.dk

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at have/kunne:

Viden

 • om centrale definitioner og indikatorer for levekår, sygelighed og sundhed i befolkningen, nationalt og internationalt

 • om betydende folkesygdomme i befolkningsgrupper (alder, køn, socialgruppe, etnicitet)

 • om sundhedspolitiske, socioøkonomiske, miljømæssige og psykosociale faktorers betydning for levekår og sundhed med særligt fokus på social ulighed i sundhed

 

Færdigheder

 • Kunne anvende og diskutere levekår og sygdomsmønstre i befolkningen i Danmark i international sammenligning

 • Kunne anvende og diskutere sundhedspolitiske, socioøkonomiske, miljømæssige og psykosociale faktorers betydning for levekår, sygelighed, sundhed og sundhedsadfærd i befolkningenmed særligt fokus på social ulighed i sundhed

 • Kunne søge, forstå og anvende den nyeste videnskabelige litteratur om de nævnte emner

 

Kompetencer

 • Kunne indgå professionelt med ovenstående viden og færdigheder i sundhedsfagligt samarbejde om befolkningens levekår og sundhed

Forelæsning, holdundervisning og gruppearbejde

Lærebøger og kompendium

Det anbefales, at man har gennemført Kvantitative metoder (Fællesmodul 1a), eller at Kvantitative metoder tages samtidig med Levekår og sundhed (Fællesmodul 2).

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 7 dage
Individuel skriftlig besvarelse af stillet opgave.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
2 interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at bestå skal den studerende:

Viden

 • om centrale definitioner og indikatorer for levekår, sygelighed og sundhed i befolkningen, nationalt og internationalt

 • om betydende folkesygdomme i befolkningsgrupper (alder, køn, socialgruppe, etnicitet)

 • om sundhedspolitiske, socioøkonomiske, miljømæssige og psykosociale faktorers betydning for levekår og sundhed med særligt fokus på social ulighed i sundhed

 

Færdigheder

 • Kunne anvende og diskutere levekår og sygdomsmønstre i befolkningen i Danmark i international sammenligning

 • Kunne anvende og diskutere sundhedspolitiske, socioøkonomiske, miljømæssige og psykosociale faktorers betydning for levekår, sygelighed, sundhed og sundhedsadfærd i befolkningenmed særligt fokus på social ulighed i sundhed

 • Kunne søge, forstå og anvende den nyeste videnskabelige litteratur om de nævnte emner

 

Kompetencer

 • Kunne indgå professionelt med ovenstående viden og færdigheder i sundhedsfagligt samarbejde om befolkningens levekår og sundhed

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 30
 • Øvelser
 • 30
 • Eksamen
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 165
 • Total
 • 281