Valgfag: Digitale processer til fremstilling af keramiske restaureringer

Kursusindhold

Kurset giver de studerende en dybdegående forståelse for de digitale processer ved aftryktagning og fremstilling af keramiske restaureringer

Engelsk titel

Elective: Digital processes used in fabrication of ceramic reconstructions

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i odontologi 2. semester - valgfrit  
Beståelsesfrist: inden afslutningen af kandidatuddannelsen  
Forbeholdt studerende på kandidatuddannelsen i odontologi

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne

Viden

 • redegøre for præparationsprincipper og cementering afhængig af materialevalg
 • redegøre for den digitale arbejdsgang for fremstilling af keramiske restaureringer
 • reflektere over valg af materiale, præparation, aftryksteknik samt restaureringstype ved fremstilling og cementering af keramiske restaureringer

 

Færdigheder

 • udføre praktiske øvelser, hvori præparation til keramisk restaurering, digitalt aftryk, fræsning samt efterbehandling og cementering af keramisk restaurering indgår
 • formidle digital arbejdsgang for fremstilling af keramiske restaureringer med specifikke materialer for medstuderende
 • diskutere materialeegenskaber og præparationstyper til fremstilling og cementering af keramiske restaureringer

 

Kompetence

 • vælge materiale og anvende præparationstyper til fremstilling og cementering af keramiske restaureringer via CAD/CAM

Teoretiske forelæsninger og diskussioner af forskellige digitale arbejdsprocesser. I kurset indgår præparation, scanning, design og fremstilling af keramiske restaureringer. Til de praktiske øvelser deles de studerende i grupper

Artikler, forelæsningsnoter og vejledninger til de praktiske øvelser. 

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Andet
Aktiv kursusdeltagelse, deltagelse i praktiske øvelser samt mundtlig fremlæggelse i løbet af kurset
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for præparationsprincipper og cementering afhængig af materialevalg
 • redegøre for den digitale arbejdsgang for fremstilling af keramiske restaureringer
 • reflektere over valg af materiale, præparation, aftryksteknik samt restaureringstype ved fremstilling og cementering af keramiske restaureringer

 

Færdigheder

 • udføre praktiske øvelser, hvori præparation til keramisk restaurering, digitalt aftryk, fræsning samt efterbehandling og cementering af keramisk restaurering indgår
 • formidle digital arbejdsgang for fremstilling af keramiske restaureringer med specifikke materialer for medstuderende
 • diskutere materialeegenskaber og præparationstyper til fremstilling og cementering af keramiske restaureringer 

 

Kompetence

 • vælge materiale og anvende præparationstyper til fremstilling og cementering af keramiske restaureringer via CAD/CAM
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 11
 • Forberedelse (anslået)
 • 32
 • Øvelser
 • 17
 • Studiegrupper
 • 9
 • Total
 • 69