Spytbaseret diagnostik af orale og medicinske sygdomme, valgfag

Kursusindhold

Igennem de seneste årtier har meget forskning rettet sig mod brugen af biomarkører til tidlig diagnostik af orale såvel som medicinske sygdomme.

Fordelen herved er at sygdomme identificeres på prækliniske stadier, hvilket muliggør målrettet og individualiseret præventiv intervention fremfor dyr og tidskrævende invasiv behandling.

Historisk set har biomarkørforskning været centreret omkring brugen af blodprøver, men indenfor det sidste årti er fokus gradvist skiftet til brugen af salivabaseret diagnostik. Dette skyldes primært at saliva sammenlignet med blod er let og billigt at indsamle på en smertefri og noninvasiv måde.

Med afsæt i relevant international litteratur vil kursusdeltagere få lejlighed til at diskutere fordele og ulemper ved at benytte salivabaseret screening i tandlægeklinikken nu og i fremtiden.

Engelsk titel

Saliva based diagnostics of oral and general diseases, elective

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i odontologi 2. semester - valgfrit   
Beståelsesfrist: inden afslutningen af kandidatuddannelsen   
Forbeholdt studerende på kandidatuddannelsen i odontologi

 

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden:

 • Være bekendt med fordele og ulemper ved brug af salivabaseret diagnostik
 • Være bekendt med nyeste internationale litteratur indenfor salivabaseret diagnostik
 • Være bekendt med tekniske såvel som biologiske udfordringer ved salivabaseret diagnostik

 

Færdigheder:

 • Indsamle en stimuleret og en ustimuleret salivaprøve.
 • Diskutere forskningsresultater vedrørende biomarkører (genom, transkriptom, proteom) i saliva

 

Kompetence:

 • Vejlede patienter omkring brugen af salivabaseret diagnostik
 • Tage stilling til om en kontret salivabaseret undersøgelse bør introduceres i klinikken

Undervisningsform vil være en blanding af holdundervisning samt problembaseret gruppearbejde.

Væsentlige elementer af kurset vil trække på viden fra områderne inden for Parodontalogi, Cariologi og Oral Medicin

Kurset afsluttes med kursusattest

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Løbende bedømmelse
---
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Ingen censur, Interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden:

 • Være bekendt med fordele og ulemper ved brug af salivabaseret diagnostik
 • Være bekendt med nyeste internationale litteratur indenfor salivabaseret diagnostik
 • Være bekendt med tekniske såvel som biologiske udfordringer ved salivabaseret diagnostik

 

Færdigheder:

 • Indsamle en stimuleret og en ustimuleret salivaprøve.
 • Diskutere forskningsresultater vedrørende biomarkører (genom, transkriptom, proteom) i saliva

 

Kompetence:

 • Vejlede patienter omkring brugen af salivabaseret diagnostik
 • Tage stilling til om en kontret salivabaseret undersøgelse bør introduceres i klinikken
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 20
 • Forberedelse (anslået)
 • 34
 • Øvelser
 • 10
 • Klinik
 • 5
 • Total
 • 69