Kursus i oral kirurgi 2

Kursusindhold

Kurset skal give den studerende forståelse for sårheling og basalbiologiske principper og i forbindelse hermed diagnostik, forebyggelse og behandling af retinerede visdomstænder, og sequelae samt knoglebiologiske reaktioner inkl. alveoleheling i forbindelse med simpel ekstraktion, operativ ekstraktion, fjernelse af retinerede tænder, frakturerede og retinerede rødder. Den studerende skal kunne analysere og vurdere baggrunden for sårheling og knoglenydannelse ved fjernelse af tænder, præprotetisk kirurgi, slimhindeplastikker, rodresektion, tandtransplantation samt osseointegration ved kirurgisk implantatbehandling inkl. evt. kirurgiske forbehandlinger forbundet hermed.
Det væsentligste indhold i kursus er: undersøgelse, diagnostik, indikation, kontraindikation, behandlingsplanlægning, behandling og etiske overvejelser vedrørende fjernelse af erupterede og retinerede tænder og rødder, behandling af sygdomme i kæberne samt gennemførelse af præprotetisk kirurgi, tandtransplantation og implantatinstallation inkl. varetagelse af komplikationer hertil. Den studerende skal kunne forklare de kirurgiske principper på baggrund af biologi, ætiologi, patogenese og patologi. Den studerende skal være bekendt med det teoretiske grundlag for behandlingsindikationer og prognose for visdomstandfjernelse, rodresektion, tandtransplantation, præprotetisk kirurgisk indgreb samt kirurgisk implantatinstallation.

Engelsk titel

Course in Oral Surgery 2

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i odontologi 3. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: inden deltagelse i integreret eksamen i oral kirurgi, oral patologi og medicin 

Målbeskrivelse

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

Viden

 • demonstrere viden om samt ved simulation prøvet rodresektion og retrograd rodfyldning
 • redegøre for lokale og generelle kontraindikationer for kirurgisk behandling
 • demonstrere viden om koronektomi og implantologi
 • udvise kendskab til evaluering og behandling og kunne opstille behandlingsforslag til nervelæsion i forbindelse med visdomstandsfjernelse
 • redegøre for basalbiologiske principper, herunder sår- og knoglehelingsprocesser,
 • redegøre for indikation, kontraindikation, diagnostik og behandling i forbindelse med tandtransplantation og kirurgisk implantatinstallation
 • redegøre for implantattyper, indikationer og kontraindikationer for kirurgisk implantatbehandling
 • sammenholde kliniske undersøgelse med histologiske iagttagelser af implantater i sundt og patologisk væv
   

Færdighed

 • foretage transalveolær og operativ ekstraktion, under supervision
 • forklare om biopsitagning og demonstrere principper for denne
 • foretage kirurgisk implantatinstallation på dyremodel, fantom samt patient under supervision
   

Kompetence

 • klassificere og tilpasse kirurgisk behandling af sygdomme i kæber og slimhinder på voksne, børn og ældre
 • redegøre for behandlingsplanlægning indenfor dentoalveolær kirurgi indeholdende anamnese, objektiv undersøgelse og vurdering af røntgenbilleder
 • vælge præparat, form samt teknik af lokalbedøvelse
 • begrunde indikation for og planlægge operative fjernelse af ukomplicerede, retinerede visdomstænder og rødder i over- og underkæben samt under supervision kunne fjerne disse
 • planlægge behandling af lokale og generelle komplikationer ved kirurgisk behandling
 • motivere og anvende ætiologi, symptomatologi og klinik ved akutte og kroniske betændelsestilstande og spredning heraf samt under supervision medicinsk og kirurgisk behandle intraoral absces
 • motivere og planlægge profylaktisk og kurativ smertebehandling og brug af antibiotika
 • motivere behandlingsplanlægning af medicinsk kompromitterede patienter
 • motivere, lægge behandlingsplan og under supervision behandle lokale og generelle komplikationer, herunder akutte situationer og genoplivning
 • forebygge og håndtere infektioner og komplikationer
 • tilpasse behandling ved traumer, maxillofacial og dentoalveolær kirurgi inkl. præprotetisk kirurgi, bløddelskorrektion,
 • forstå, forklare samt udføre aseptisk arbejdsgang
 • organisere og efterleve kravene til klinisk hygiejne
 • forstå biologi og patologi af periimplantære væv
 • vurdere kvalitet og prognose for den kirurgiske implantatbehandling
 • ansvarsbevidst optræden og kommunikation, herunder demonstrere en forankret grundholdning til at kommunikere med og informere patienten om årsagsforhold og behandlingsmuligheder

Forelæsninger, dialogbaseret holdundervisning og kliniske øvelser

Deltagelse i dette kursus kræver samtidig deltagelse i kursus i oral rehabilitering 3 på grund af sammenhængende undervisning i implantologi på begge kurser.

Kursus i oral kirurgi 1

Kurset afsluttes med kursusattest og evalueres desuden ved integreret eksamen i oral kirurgi, oral patologi og medicin

Skriftlig
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
0 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Deltagelse i øvelsesundervisning
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • demonstrere viden om samt ved simulation prøvet rodresektion og retrograd rodfyldning
 • redegøre for lokale og generelle kontraindikationer for kirurgisk behandling
 • demonstrere viden om koronektomi og implantologi
 • udvise kendskab til evaluering og behandling og kunne opstille behandlingsforslag til nervelæsion i forbindelse med visdomstandsfjernelse
 • redegøre for basalbiologiske principper, herunder sår- og knoglehelingsprocesser,
 • redegøre for indikation, kontraindikation, diagnostik og behandling i forbindelse med tandtransplantation og kirurgisk implantatinstallation
 • redegøre for implantattyper, indikationer og kontraindikationer for kirurgisk implantatbehandling
 • sammenholde kliniske undersøgelse med histologiske iagttagelser af implantater i sundt og patologisk væv
   

Færdighed

 • foretage transalveolær og operativ ekstraktion, under supervision
 • forklare om biopsitagning og demonstrere principper for denne
 • foretage kirurgisk implantatinstallation på dyremodel, fantom samt patient under supervision
   

Kompetence

 • klassificere og tilpasse kirurgisk behandling af sygdomme i kæber og slimhinder på voksne, børn og ældre
 • redegøre for behandlingsplanlægning indenfor dentoalveolær kirurgi indeholdende anamnese, objektiv undersøgelse og vurdering af røntgenbilleder
 • vælge præparat, form samt teknik af lokalbedøvelse
 • begrunde indikation for og planlægge operative fjernelse af ukomplicerede, retinerede visdomstænder og rødder i over- og underkæben samt under supervision kunne fjerne disse
 • planlægge behandling af lokale og generelle komplikationer ved kirurgisk behandling
 • motivere og anvende ætiologi, symptomatologi og klinik ved akutte og kroniske betændelsestilstande og spredning heraf samt under supervision medicinsk og kirurgisk behandle intraoral absces
 • motivere og planlægge profylaktisk og kurativ smertebehandling og brug af antibiotika
 • motivere behandlingsplanlægning af medicinsk kompromitterede patienter
 • motivere, lægge behandlingsplan og under supervision behandle lokale og generelle komplikationer, herunder akutte situationer og genoplivning
 • forebygge og håndtere infektioner og komplikationer
 • tilpasse behandling ved traumer, maxillofacial og dentoalveolær kirurgi inkl. præprotetisk kirurgi, bløddelskorrektion,
 • forstå, forklare samt udføre aseptisk arbejdsgang
 • organisere og efterleve kravene til klinisk hygiejne
 • forstå biologi og patologi af periimplantære væv
 • vurdere kvalitet og prognose for den kirurgiske implantatbehandling
 • ansvarsbevidst optræden og kommunikation, herunder demonstrere en forankret grundholdning til at kommunikere med og informere patienten om årsagsforhold og behandlingsmuligheder
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 19
 • Klinik
 • 51
 • Praktiske øvelser
 • 6
 • Forberedelse (anslået)
 • 60
 • Total
 • 136