Kursus i oral rehabilitering 3

Kursusindhold

Kurset skal give de studerende en teoretisk og klinisk baggrund for implantatbehandling, herunder gøre dem i stand til at analysere og vurdere implantologiens biologiske baggrund og anvendelsesområder herunder de nødvendige forbehandlinger. Kurset skal give de studerende forståelse for og give dem forudsætninger for at diskutere hvordan oral implantater kan rehabilitere patienter i forhold til andre rehabiliterende behandlinger. Kurset skal endvidere give den studerende forståelse for og sætte dem i stand til at anvende principperne for rehabilitering af patienter med enkle implantatunderstøttede rekonstruktioner.

Engelsk titel

Course in Oral Rehabilitation 3

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i odontologi 3. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: inden deltagelse i eksamen i oral rehabilitering

Målbeskrivelse

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

Viden

 • beskrive og forstå basale principper indenfor knogleheling, belastningsprincipper, overfladeanalyser og infektionskontrol
 • forstå biologien og patologien i de peri-implantære væv
 • redegøre for biologiske og tekniske komplikationer for implantatunderstøttede rekonstruktioner
 • redegøre for tekniske aspekter omkring implantatunderstøttede rekonstruktioner
 • forstå og reflektere over vigtigheden af en kvalitetsbevidst holdning til eget arbejde og adfærd
   

Færdighed

 • vurdere, begrunde og anvende forskellige implantattyper, abutmenttyper og implantatunderstøttede kronetyper.
 • begrunde og bedømme indikationer og kontraindikationer for implantatunderstøttede rekonstruktioner.
 • beherske og udføre journaloptagelse, behandlingsplanlægning og forbehandlinger.
 • vurdere og sammenholde kliniske og histologiske iagttagelser af de peri-implantære væv og formidle disse til patient og kollegaer.
 • diskutere implantatunderstøttede rekonstruktioner i forhold til andre rehabiliterende behandlinger og formidle dette videre til patienter.
 • forklare og anvende aftryksprocedurer, registreringer, tandopstilling, indprøvning og aflevering herunder hygiejniske aspekter af implantatunderstøttede rekonstruktioner
 • formidle oral hygiejniske forhold omkring  implantatunderstøttede rekonstruktioner videre til patienterne
 • kommunikere med kollegaer, dentallaboratorier og hjælpepersonale omkring  implantatunderstøttede rekonstruktioner
 • vurdere kvalitet og prognose for implantatunderstøttede rekonstruktioner
   

Kompetence

 • på baggrund af den teoretisk og klinisk viden kunne planlægge og overskue implantatbehandlinger
 • diskutere implantatbehandling i forhold til andre rehabiliterende behandlinger og implementere implantatbehandling i oral rehabilitering
 • iværksætte behandling med enkle implantatunderstøttede rekonstruktioner og indgå i et professionelt sundhedsfagligt samarbejde med erfarne kollegaer og andet biomedicinsk personale
 • selvstændigt tage ansvar for at videreudvikle sig fagligt indenfor fagområdet

Forelæsninger, dialogbaseret holdundervisning og prækliniske øvelser samt kliniske øvelser med implantatunderstøttede rekonstruktioner

Lærebøger og artikler 

 • Gotfredsen K, Wennerberg A, Gunne J. Implants and their Role in FPD Treatment. In: Karlsson S,Nilner K. Dahl BL (eds.) A textbook of Fixed Prosthodontics. The Scandinavian Approach. Förlagshuset Gothia 2013, pp. 312-329.
 • Vejledninger, artikler og forelæsningsnoter (se Absalon)

Deltagelse i dette kursus kræver samtidig deltagelse i kursus i oral kirurgi 2 på grund af sammenhængende undervisning i implantologi på begge kurser.

Kursus i oral rehabilitering 2
Kursus i oral kirurgi 1
Kursus i oral patologi og medicin 1

Kurset afsluttes med kursusattest og evalueres desuden ved eksamen i oral rehabilitering (SODK15033E)

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
0 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Løbende bedømmelse
Deltagelse i den prækliniske og kliniske øvelsesundervisning samt godkendelse af øvelsesopgave.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • beskrive og forstå basale principper indenfor knogleheling, belastningsprincipper, overfladeanalyser og infektionskontrol
 • forstå biologien og patologien i de peri-implantære væv
 • redegøre for biologiske og tekniske komplikationer for implantatunderstøttede rekonstruktioner
 • redegøre for tekniske aspekter omkring implantatunderstøttede rekonstruktioner
 • forstå og reflektere over vigtigheden af en kvalitetsbevidst holdning til eget arbejde og adfærd
   

Færdighed

 • vurdere, begrunde og anvende forskellige implantattyper, abutmenttyper og implantatunderstøttede kronetyper.
 • begrunde og bedømme indikationer og kontraindikationer for implantatunderstøttede rekonstruktioner.
 • beherske og udføre journaloptagelse, behandlingsplanlægning og forbehandlinger.
 • vurdere og sammenholde kliniske og histologiske iagttagelser af de peri-implantære væv og formidle disse til patient og kollegaer.
 • diskutere implantatunderstøttede rekonstruktioner i forhold til andre rehabiliterende behandlinger og formidle dette videre til patienter.
 • forklare og anvende aftryksprocedurer, registreringer, tandopstilling, indprøvning og aflevering herunder hygiejniske aspekter af implantatunderstøttede rekonstruktioner
 • formidle oral hygiejniske forhold omkring  implantatunderstøttede rekonstruktioner videre til patienterne
 • kommunikere med kollegaer, dentallaboratorier og hjælpepersonale omkring  implantatunderstøttede rekonstruktioner
 • vurdere kvalitet og prognose for implantatunderstøttede rekonstruktioner
   

Kompetence

 • på baggrund af den teoretisk og klinisk viden kunne planlægge og overskue implantatbehandlinger
 • diskutere implantatbehandling i forhold til andre rehabiliterende behandlinger og implementere implantatbehandling i oral rehabilitering
 • iværksætte behandling med enkle implantatunderstøttede rekonstruktioner og indgå i et professionelt sundhedsfagligt samarbejde med erfarne kollegaer og andet biomedicinsk personale
 • selvstændigt tage ansvar for at videreudvikle sig fagligt indenfor fagområdet.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 8
 • Holdundervisning
 • 2
 • Forberedelse (anslået)
 • 37
 • Praktiske øvelser
 • 6
 • Klinik
 • 15
 • Total
 • 68