Kursus i basal ortodonti 3

Kursusindhold

Kurset skal sammen med kursus i basal ortodonti 1 og basal ortodonti 2 give den studerende indgående forståelse for principperne i ortodontisk behandling. Den studerende skal være i stand til at foretage behandlingskontrol, dvs. vurdere okklusionsændring og apparaturers virkning. Den studerende skal kunne udføre nødbehandling både på fast og aftageligt apparatur. Den studerende skal kunne udføre nødbehandlinger på retentions apparatur. Den studerende skal kunne visitere med henblik på rettidig udvælgelse til ortodontisk visitation i henhold til kriterier fastsat af Sundhedsstyrelsen vedrørende børne- og ungdomstandpleje. Dette indebærer, at den studerende skal kunne tilrettelægge en visitation dels ud fra individuelle hensyn og dels ud fra en populationsvurdering, hvor kriterierne køn, alder samt dental og skelettal modenhed indgår.

Engelsk titel

Course in Basic Orthodontics 3

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i odontologi 3. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: inden deltagelse i eksamen i ortodonti

Målbeskrivelse

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

Færdighed

 • tage aftryk til ortodontiske studiemodeller
 • diagnosticere dentitionsfejl
 • foretage en cephalometrisk morfologisk analyse og diagnosticere og forklare okklusionsafvigelser
 • diagnosticere afvigelser i tandbuernes pladsforhold
 • foretage behandlingsanalyse på en behandlet patient, herunder have kendskab til vækstanalyse.
 • udlevere og instruere i brug af aftageligt ortodontisk apparatur
 • kontrollere og justere aftageligt ortodontisk apparatur
 • kende bestanddele og procedurer for fast apparatur
 • kontrollere et fastsiddende ortodontisk apparatur og seponere dette
 • foretage en ortodontisk nødbehandling
 • kontrollere et retentionsapparatur og foretage nødbehandling på retentionsapparatur
 • udføre en ikke-kompliceret ortodontisk behandling under vejledning af specialtandlæge
   

Kompetence

 • Selvstændigt udføre ortodontisk diagnostik på baggrund af røntgen- og modelanalyse
 • kommunikere med patienter/forældre og personale omkring ortodontiske spørgsmål i et samarbejde med specialtandlægen
 • demonstrere evne til at kommunikere med patienter/forældre og personale om emner relateret til ortodontisk diagnostik og behandling
 • planlægge og visitere med henblik på rettidig udvælgelse til ortodontisk behandling hos specialtandlæge

Forelæsninger og kliniske øvelser

Kursus i basal ortodonti 2

Kurset afsluttes med kursusattest og evalueres desuden ved eksamen i ortodonti (SODK15032E)

Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
0 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Obligatorisk deltagelse i praktiske øvelser
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Færdighed

 • tage aftryk til ortodontiske studiemodeller
 • diagnosticere dentitionsfejl
 • foretage en cephalometrisk morfologisk analyse og diagnosticere og forklare okklusionsafvigelser
 • diagnosticere afvigelser i tandbuernes pladsforhold
 • foretage behandlingsanalyse på en behandlet patient, herunder have kendskab til vækstanalyse.
 • udlevere og instruere i brug af aftageligt ortodontisk apparatur
 • kontrollere og justere aftageligt ortodontisk apparatur
 • kende bestanddele og procedurer for fast apparatur
 • kontrollere et fastsiddende ortodontisk apparatur og seponere dette
 • foretage en ortodontisk nødbehandling
 • kontrollere et retentionsapparatur og foretage nødbehandling på retentionsapparatur
 • udføre en ikke-kompliceret ortodontisk behandling under vejledning af specialtandlæge
   

Kompetence

 • Selstændigt udføre ortodontisk diagnostik på baggrund af røntgen- og modelanalyse
 • kommunikere med patienter/forældre og personale omkring ortodontiske spørgsmål i et samarbejde med specialtandlægen
 • demonstrere evne til at kommunikere med patienter/forældre og personale om emner relateret til ortodontisk diagnostik og behandling
 • planlægge og visitere med henblik på rettidig udvælgelse til ortodontisk behandling hos specialtandlæge
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 4
 • Forberedelse (anslået)
 • 16
 • Praktiske øvelser
 • 24
 • Total
 • 44