Eksamen i pædodonti og klinisk genetik

Engelsk titel

Exam in Paedodontics and Clinical Genetics

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i odontologi 3. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: inden afslutning af kandidatuddannelsen

Eksamen knytter sig til kursus i pædodonti og klinisk genetik (SODK15031U)

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
---
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • beskrive børns somatiske udvikling
 • redegøre for kraniofaciale og dentale problemer hos børn med generelle sygdomme
 • redegøre for klinisk introduktionsrutine på børn og gøre rede for hvorledes der etableres en optimal kommunikation med et barn
 • forklare de metoder, der kan anvendes til vurdering af børns reaktioner på tandbehandling
 • redegøre for tandlægens (i børne- og ungdomstandplejen) psykologiske og socialpsykologiske kompetence
 • redegøre for teori og registrering af barnets oplevelse og mestring af stress og smerte
 • redegøre for arvelige sygdomme med manifestationer i den kraniofaciale region og tandsystemet
 • demonstrere kendskab til behandling af patienter med fysiske og psykiske handicap
 • redegøre for indikation og anvendelse af lokalanalgesi, generel analgesi, sedering, og generel anæstesi inkl. udarbejde et behandlingsforslag til sanering af et barn i generel anæstesi
 • redegøre for diagnostik af traumer, akut behandling, planlægge og relevant kontrol, vurdere prognose, foreslå behandling af traumefølger samt planlægge endelig behandling
 • redegøre for antalsforstyrrelser, tanderuption, tandskifte, okklusionsudvikling, pladsforhold, tandvandringer
   

Færdighed

 • anvende de metoder, der kan anvendes til vurdering af børns reaktioner på tandbehandling
 • vurdere cariesprogression og medinddrage dette i udarbejdelse af behandlingsplanen på baggrund af relevant anamnese, herunder en psykologisk og social anamnese og diagnostik
 • diagnosticere lokale og generelle tanddannelsesforstyrrelser, ætiologi, indikation og behov for behandling samt foreslå behandlinger
 • foretage diagnostik af traumer, akut behandling, planlægge og relevant kontrol, vurdere prognose, foreslå behandling af traumefølger samt planlægge endelig behandling
 • diagnosticere antalsforstyrrelser, tanderuption, tandskifte, okklusionsudvikling, pladsforhold, tandvandringer foreslå behandling af disse og/eller henvisning til relevant regi
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 8
 • Total
 • 8