Antimikrobielle midler i tandplejen (valgfag)

Kursusindhold

Kurset har til formål at give de studerende en forståelse for, hvilke krav der ligger til dokumentation for antimikrobielle midler til anvendelse i forskellige sammenhænge i tandplejen. Målet er at sætte de studerende i stand til at opsøge og vurdere effekten kontra evt. skadelige virkninger forud for ibrugtagning af antimikrobielle midler på tandklinikken, herunder at forholde sig kritisk til kommercielle produktinformationer. Dette gælder både i relation til klinisk anvendelse som fx mundskyllemidler eller kosttilskud og ved infektionshygiejnisk anvendelse til fx håndhygiejne eller overfladedesinfektion.

Engelsk titel

Antimicrobials in dentistry (elective)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 6. semester - valgfrit 
Beståelsesfrist: inden afslutningen af bacheloruddannelsen 
Forbeholdt studerende på bacheloruddannelsen i odontologi.

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • gøre rede for principper for effekter og bivirkninger ved antimikrobielle midler

 • gøre rede for krav til godkendelse af antimikrobielle midler til henholdsvis kliniske og infektionshygiejniske formål på tandklinikken

Færdigheder

 • opsøge og vurdere relevant dokumentation for antimikrobielle midler til henholdsvis kliniske og infektionshygiejniske formål på tandklinikken

 • vurdere kommercielt salgsmateriale for antimikrobielle midler til brug på tandklinikken

 • diskutere anvendelighed af antimikrobielle midler til henholdsvis kliniske og infektionshygiejniske formål på tandklinikken

Kompetencer

 • vælge og anvende antimikrobielle midler på et oplyst og dokumenteret grundlag til såvel kliniske som infektionshygiejniske formål på tandklinikken

 • anbefale og vejlede patienter i brug af antimikrobielle midler med baggrund i evidensbaseret litteratur

Introduktion til emnet. Diskussion af teori, søgning og arbejde med skriftlige kilder til dokumentation i grupper. Udarbejdelse og fremlæggelse af oplæg gruppevis med afsluttende diskussion for hele holdet.

Undervisningsmateriale udleveret via Absalon suppleret med egen litteratursøgning

Bestået samtlige obligatoriske kurser og eksamener til og med 4. semester

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Deltagelse i kursus samt godkendelse af fremlæggelse ved kursus afslutning
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Ingen censur, Interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • gøre rede for principper for effekter og bivirkninger ved antimikrobielle midler

 • gøre rede for krav til godkendelse af antimikrobielle midler til henholdsvis kliniske og infektionshygiejniske formål på tandklinikken

Færdigheder

 • opsøge og vurdere relevant dokumentation for antimikrobielle midler til henholdsvis kliniske og infektionshygiejniske formål på tandklinikken

 • vurdere kommercielt salgsmateriale for antimikrobielle midler til brug på tandklinikken

 • diskutere anvendelighed af antimikrobielle midler til henholdsvis kliniske og infektionshygiejniske formål på tandklinikken

Kompetencer

 • vælge og anvende antimikrobielle midler på et oplyst og dokumenteret grundlag til såvel kliniske som infektionshygiejniske formål på tandklinikken

 • anbefale og vejlede patienter i brug af antimikrobielle midler med baggrund i evidensbaseret litteratur

 • Kategori
 • Timer
 • Klinik
 • 5
 • Øvelser
 • 10
 • Forberedelse (anslået)
 • 34
 • Total
 • 49