Intern medicin og patologisk anatomi

Kursusindhold

Kurset består af to delelementer: Intern medicin og Patologisk anatomi

Intern medicin
Kurset skal give den studerende forståelse for medicinske sygdommes indflydelse på den orale sundhedstilstand, og hvorledes nogle sygdomme kan influere på behandling af sygdomme i mundhulen. De almindeligste medicinske sygdomme inden for kardiologi, lungemedicin, endokrinologi og gastroenterologi gennemgås i undervisningen. Den studerende skal kunne redegøre for disse områder. 


Patologisk anatomi
Kurset skal på basis af den normale celles og det normale vævs struktur give den studerende forståelse for de almene strukturelle og patologiske forandringer involveret i en lang række sygdomme. Emnemæssigt indeholder undervisningen følgende 4 delelementer:

 • Celleadaptation, cellebeskadigelse og celledød, herunder nekrose og apoptose.
 • Inflammation og heling
 • Kredsløbsforstyrrelser, aterosklerose og trombose
 • Neoplasi
Engelsk titel

Internal Medicine and Pathological Anatomy

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 5. semester
Forbeholdt studerende på bacheloruddannelsen i odontologi.

Målbeskrivelse

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

Intern medicin

Viden

 • Beskrive de almindelige medicinske sygdommes kliniske manifestationer i store træk
 • Beskrive de medicinske sygdommes indflydelse på den orale sundhedstilstand og tandlægebehandlingen
 • Beskrive de ekstraorale manifestationer af medicinske sygdomme med betydende indflydelse på tandlægebehandlingen
 • Beskrive betydningen af henvisning af patienter med kliniske manifestationer
 • Beskrive forholdsregler for beskyttelse af patienter, klinikpersonale og tandlægen selv

 

Færdighed

 • Redegøre for ætiologi, patogenese, kliniske manifestationer og behandling ved kardiovaskulær sygdom, kronisk obstruktiv lungesygdom og diabetes mellitus.
 • Redegøre for hvorledes kardiovaskulær sygdom, kronisk obstruktiv lungesygdom, diabetes mellitus, kronisk bindevævssygdom, anæmi, leukæmi og leversygdom kan influere på den orale sundhedstilstand.
 • Redegøre for hvorledes nogle almene sygdomme og tilstande kan influere på tandlægebehandlingen bl.a. infektionssygdom, diabetes, kardiovaskulær sygdom, hæmatologisk sygdom og immunsuppression.
 • Redegøre for hvorledes der indhentes tilstrækkelig information om patientens helbredstilstand i relation til tilrettelæggelsen af tandlægebehandling.
 • Redegøre for ved hvilke medicinske tilstande og intern medicinske sygdomme, det er nødvendigt at træffe forholdsregler for at beskytte patienten, klinikpersonalet og tandlægen.
 • Redegøre for hvornår det er nødvendigt at henvise patienter med intern medicinske sygdomme til specialuddannede tandlæger, læger og hospitalsafdeling.
 • Redegøre for symptomer og kliniske manifestationer af akutte medicinske tilstande, der kan opstå i tandlægestolen (f.eks. akut koronar syndrom, lungeemboli, fremmedlegemer, hypo- og hyperglykæmi, anafylaktisk shock).
 • Redegøre for geriatriske sygdommes forløb og diagnostiske problemer, ældres ernæringstilstand, samt betydningen for tandplejeindsatser

 

Kompetence

 • Anvende den opnåede viden til vurdering af relevante undersøgelsesmetoder og behandlingsmuligheder for almindelige intern medicinske sygdomme

 

Patologisk anatomi

Viden

 • Generelt kendskab til basale sygdomsmekanismer og termer

 

Færdigheder

 • Anvende den basale terminologi inden for faget
 • Genkende og beskrive lokale sygdomsprocesser ved brug af mikroskopi

 

Kompetence

 • Anvende den opnåede viden til vurdering af relevante undersøgelsesmetoder og behandlingsmuligheder

Intern medicin: Forelæsninger og dialogbaseret holdundervisning
Patologisk anatomi: Forelæsninger og holdbaseret mikroskopiundervisning

Kollektiv
ECTS
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
---
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler

Dog adgang til Virmik

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen 12 skal den studerende kunne:

Intern medicin

Viden

 • Beskrive de almindelige medicinske sygdommes kliniske manifestationer i store træk
 • Beskrive de medicinske sygdommes indflydelse på den orale sundhedstilstand og tandlægebehandlingen
 • Beskrive de ekstraorale manifestationer af medicinske sygdomme med betydende indflydelse på tandlægebehandlingen
 • Beskrive betydningen af henvisning af patienter med kliniske manifestationer
 • Beskrive forholdsregler for beskyttelse af patienter, klinikpersonale og tandlægen selv

 

Færdighed

 • Redegøre for ætiologi, patogenese, kliniske manifestationer og behandling ved kardiovaskulær sygdom, kronisk obstruktiv lungesygdom og diabetes mellitus.
 • Redegøre for hvorledes kardiovaskulær sygdom, kronisk obstruktiv lungesygdom, diabetes mellitus, kronisk bindevævssygdom, anæmi, leukæmi og leversygdom kan influere på den orale sundhedstilstand.
 • Redegøre for hvorledes nogle almene sygdomme og tilstande kan influere på tandlægebehandlingen bl.a. infektionssygdom, diabetes, kardiovaskulær sygdom, hæmatologisk sygdom og immunsuppression.
 • Redegøre for hvorledes der indhentes tilstrækkelig information om patientens helbredstilstand i relation til tilrettelæggelsen af tandlægebehandling.
 • Redegøre for ved hvilke medicinske tilstande og intern medicinske sygdomme, det er nødvendigt at træffe forholdsregler for at beskytte patienten, klinikpersonalet og tandlægen.
 • Redegøre for hvornår det er nødvendigt at henvise patienter med intern medicinske sygdomme til specialuddannede tandlæger, læger og hospitalsafdeling.
 • Redegøre for symptomer og kliniske manifestationer af akutte medicinske tilstande, der kan opstå i tandlægestolen (f.eks. akut koronar syndrom, lungeemboli, fremmedlegemer, hypo- og hyperglykæmi, anafylaktisk shock).
 • Redegøre for geriatriske sygdommes forløb og diagnostiske problemer, ældres ernæringstilstand, samt betydningen for tandplejeindsatser

 

Patologisk anatomi

Viden

 • beskrive en række basale/generelle sygdomsmekanismer
 • forklare hvorledes disse manifesteres i vævet

 

Færdigheder

 • beskrive forskellige typer af cellers tilpasning til reversible ændringer i mikromiljøet
 • redegøre for morfologiske tegn på og typer af celledød
 • redegøre for forskellige typer af inflammation og de cellulære og vævsrelaterede komponenter der indgår heri
 • redegøre for heling, herunder de forskellige processer der indgår heri samt helingsresultatets karakter
 • genkende og beskrive de typiske kredsløbslidelser, såsom aterosklerose, og deres manifestationer, herunder trombedannelse
 • genkende og beskrive de mest almindelige typer af benigne og maligne vækstforstyrrelser
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 18
 • Holdundervisning
 • 20
 • Forberedelse (anslået)
 • 76
 • Eksamen
 • 2
 • Total
 • 116