Kursus og eksamen i medicinsk psykologi og sundhedspsykologi

Kursusindhold

Kurset skal give den studerende de nødvendige kundskaber inden for lægefagligt relevante psykologiske emner, herunder perception, kognition, indlæring og hukommelse, motivation og emotioner, menneskets udvikling, personlighed og intelligens, social psykologi, smerte- og stressteori samt basal indsigt i psykologisk metodik.

Engelsk titel

Medical and Health Psychology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i medicin - Eksamen er obligatorisk

Målbeskrivelse

Viden

 • Beskrive psykologiens metodologiske udvikling og hovedtrækkene i de forskellige psykologiske skoledannelser (perspektiver)
 • Redegøre for rationalet bag den bio-psyko-sociale model og forbindelsesveje mellem psyke (hjerne) og soma (krop)
 • Diskutere sundhedsadfærd og sygdomsperception, herunder socialkognitive modeller, smerteteori, placebo, begreber og modeller knyttet til psykosomatik og somatisering, samt psykiske egenskaber som risikofaktorer
 • Beskrive og redegøre for lægefagligt relevante emner inden for perception, indlæringsteori, hukommelse og kognition
 • Redegøre for motivation, herunder forskellige motivationsmodeller
 • Redegøre for emotioner, herunder forståelse af angst og depression i relation til sygdom i øvrigt
 • Redegøre for og diskutere væsentlige begreber i forbindelse med personlighedsteori
 • Diskutere lægefagligt relevante aspekter af intelligensbegrebet samt arv og miljøs betydning for psykiske egenskaber
 • Definere og diskutere begrebet stress, samt kunne redegøre for, og diskutere stress-moderatorer
 • Redegøre for kriseteori
 • Redegøre for psykologiske forhold ved alvorlige diagnoser og kronisk sygdom
 • Redegøre for lægefagligt relevante udviklingspsykologiske teorier i livsforløb-perspektiv
 • Redegøre for relevante socialpsykologiske forhold
 • Diskutere disse forholds betydning for den kliniske beslutningsproces og patientkontakt.
   

Færdigheder

 • Identificere og bedømme psykologiske forhold knyttet til medicinstudiets øvrige fagelementer og klinisk praksis, samt kunne sammenligne og drøfte relevansen af disse.
   

Kompetencer

 • Have tilegnet sig psykologisk viden i et omfang, der gør det muligt at kunne opsøge, tage kritisk stilling til og tilegne sig ny psykologisk viden med relevans for den medicinske profession, herunder kunne samarbejde og kommunikere effektivt med andre faggrupper inden for sundhedsområdet.
 • Kunne rådgive patienter.

Forelæsninger og studenteraktiverende holdundervisning

Undervisningssproget er dansk – men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang

Kollektiv
ECTS
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
---
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Alle hjælpemidler er tilladt, dog ikke apparater der muliggør ekstern kommunikation.

Digitale noter (Det er tilladt at uploade noter til ITX-eksamen via digital eksamen. Du finder et link til denne funktion under din prøve i Digital Eksamen).

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Én intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • Beskrive psykologiens metodologiske udvikling og hovedtrækkene i de forskellige psykologiske skoledannelser (perspektiver)
 • Redegøre for rationalet bag den bio-psyko-sociale model og forbindelsesveje mellem psyke (hjerne) og soma (krop)
 • Diskutere sundhedsadfærd og sygdomsperception, herunder socialkognitive modeller, smerteteori, placebo, begreber og modeller knyttet til psykosomatik og somatisering, samt psykiske egenskaber som risikofaktorer
 • Beskrive og redegøre for lægefagligt relevante emner inden for perception, indlæringsteori, hukommelse og kognition
 • Redegøre for motivation, herunder forskellige motivationsmodeller
 • Redegøre for emotioner, herunder forståelse af angst og depression i relation til sygdom i øvrigt
 • Redegøre for og diskutere væsentlige begreber i forbindelse med personlighedsteori
 • Diskutere lægefagligt relevante aspekter af intelligensbegrebet samt arv og miljøs betydning for psykiske egenskaber
 • Definere og diskutere begrebet stress, samt kunne redegøre for, og diskutere stress-moderatorer
 • Redegøre for kriseteori
 • Redegøre for psykologiske forhold ved alvorlige diagnoser og kronisk sygdom
 • Redegøre for lægefagligt relevante udviklingspsykologiske teorier i livsforløb-perspektiv
 • Redegøre for relevante socialpsykologiske forhold
 • Diskutere disse forholds betydning for den kliniske beslutningsproces og patientkontakt.
   

Færdigheder

 • Identificere og bedømme psykologiske forhold knyttet til medicinstudiets øvrige fagelementer og klinisk praksis, samt kunne sammenligne og drøfte relevansen af disse.
   

Kompetencer

 • Have tilegnet sig psykologisk viden i et omfang, der gør det muligt at kunne opsøge, tage kritisk stilling til og tilegne sig ny psykologisk viden med relevans for den medicinske profession, herunder kunne samarbejde og kommunikere effektivt med andre faggrupper inden for sundhedsområdet.
 • Kunne rådgive patienter.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 43
 • Holdundervisning
 • 2
 • Forberedelse (anslået)
 • 87
 • Eksamen
 • 3
 • Total
 • 135