Psykologi og sundhedskommunikation (Udbydes fra efteråret 2022)

Kursusindhold

Faget omfatter introduktion til almen psykologi, sundhedspsykologi og sundhedskommunikation.

Formålet er, at de studerende tilegner sig tilstrækkelig viden om psykologi, og sundhedskommunikation til, at de kan medinddrage disse fagområder i analyser af folkesundhedsvidenskabelige problemstillinger og i udviklingen af tiltag inden for forebyggelse og behandling.

Engelsk titel

Psychology and Health Communication

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab - obligatorisk

Målbeskrivelse

Efter at have gennemført kursus forventes den studerende at kunne:

Viden:

 • beskrive og redegøre for basale begreber, metoder og teorier inden for almen psykologi, udviklingspsykologi, socialpsykologi, klinisk psykologi, sundhedspsykologi og sundhedskommunikation;
 • demonstrere et bredt kendskab til og overblik over de dele af ovenstående fagområder, som er særligt centrale for folkesundhedsvidenskaben;
 • demonstrere et bredt kendskab til og overblik over de psykologiske metoder, begreber og teorier, som er særligt relevante i folkesundhedsvidenskaben.

 

Færdigheder:

 • demonstrere overblik over pensum og evne til at identificere relevante pensumområder i forhold til folkesundhedsvidenskabelige problemstillinger og udviklingen af tiltag inden for forebyggelse og behandling;
 • demonstrere evne til selvstændigt at integrere og reflektere over fagets fagområder og problemstillinger og deres relation til andre fagområder inden for folkesundhedsvidenskaben;
 • demonstrere færdigheder i at kommunikere på baggrund af psykologisk empiri samt psykologiske begreber og teorier.

 

Kompetencer:

 • tilegne sig ny psykologisk viden;
 • tage kritisk stilling til anvendelse og relevans af denne viden i forhold til folkesundhedsvidenskabelig forskning, kommunikation og tiltag inden for forebyggelse og behandling.

Forelæsninger og holdundervisning

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
3 timers skriftlig prøve på Peter Bangs Vej.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Adgang til følgende programmer ved eksamen på Peter Bangs Vej udover standardprogrammerne:

MathType -formelprogram
SAS – Statistikprogram
STATA – Statistikprogram
Adgang til Karnov – Lovsamling
Adgang til Virmik
Digitale noter (Det er tilladt at uploade noter til ITX-eksamen via digital eksamen. Du finder et link til denne funktion under din prøve i Digital Eksamen).

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer.
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 til eksamen skal den studerende med udgangspunkt i kursuslitteratur kunne:

Viden:

 • beskrive og redegøre for basale begreber, metoder og teorier inden for almen psykologi, udviklingspsykologi, socialpsykologi, klinisk psykologi, sundhedspsykologi og sundhedskommunikation;
 • demonstrere et bredt kendskab til og overblik over de dele af ovenstående fagområder, som er særligt centrale for folkesundhedsvidenskaben;
 • demonstrere et bredt kendskab til og overblik over de psykologiske metoder, begreber og teorier som er særligt relevante i folkesundhedsvidenskaben.
   

Færdigheder:

 • demonstrere overblik over pensum og evne til at identificere relevante pensumområder i forhold til folkesundhedsvidenskabelige problemstillinger og udviklingen af tiltag inden for forebyggelse og behandling;
 • demonstrere evne til selvstændigt at integrere og reflektere over fagets fagområder og problemstillinger og deres relation til andre fagområder inden for folkesundhedsvidenskaben;
 • demonstrere færdigheder i at kommunikere på baggrund af psykologisk empiri samt psykologiske begreber og teorier.
   

Kompetencer:

 • tilegne sig ny psykologisk viden;
 • tage kritisk stilling til anvendelse og relevans af denne viden i forhold for folkesundhedsvidenskabelig forskning, kommunikation og tiltag inden for forebyggelse og behandling.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 39
 • Holdundervisning
 • 6
 • Forberedelse (anslået)
 • 158
 • Eksamen
 • 3
 • Total
 • 206