Organisationsanalyse og videnskabsteori (Udbydes fra efteråret 2021)

Kursusindhold

Faget omfatter en introduktion til folkesundhedsvidenskabelig organisationsanalyse belyst fra et videnskabsteoretisk perspektiv. Kurset gennemgår epistemologiske og ontologiske positioner og bruger dem til at analysere organisationsanalytiske emner og tekster med relevans for praksis i sundhedsvæsenet.

Engelsk titel

Organisation Analysis and Philosophy of Science

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab - obligatorisk

Målbeskrivelse

Målet er, at den studerende kender til videnskabsteoretiske positioner og deres betydning for, hvordan organisatorisk samspil analyseres. Det skal bidrage til, at den studerende ser sig i stand til selvstændigt at analysere folkesundhedsvidenskabeligt relevante organisatoriske problemstillinger, herunder som de fremstår eksplicit og implicit i videnskabelige tekster.

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • gøre rede for udvalgte videnskabsteoretiske positioner;
 • gøre rede for udvalgte organisationsanalytiske positioner;
 • redegøre for forskelle i grundantagelser i udvalgte tilgange til organisationsanalyse.

 

Færdigheder

 • påpege og argumentere for implikationerne af forskellige videnskabsteoretiske retninger for typen af organisationsanalytisk indsigt;
 • identificere og diskutere grundantagelser om organisationsanalytiske emner. 

 

Kompetencer

 • præsentere selvstændige indsigter og velbegrundede refleksioner
  i forhold til det emne, der diskuteres;
 • forholde sig refleksivt til konkrete organisationsstudier og videnskabsteoretiske positioner.

Forelæsninger og holdundervisning med aktiv studenterdeltagelse

Et kompendium og tilvalgsmuligheder i Absalon

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 48 timer
Individuel eksamen.
Der udleveres tekster, som skal analyseres.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for videnskabsteoretiske og organisationsanalytiske aspekter, der bidrager til forståelsen af eksamensteksterne; 
 • redegøre for relevante forskelle på eksamensteksternes tilgange til organisationsanalyse.

 

Færdigheder

 • påpege og argumentere for mulige implikationer af forskellige videnskabsteoretiske positioner for typen af organisationsanalytisk indsigt i de opgivne tekster;
 • identificere og diskutere udvalgte grundantagelser om organisationsanalytiske emner som de kommer til udtryk i de opgivne tekster.

 

Kompetencer

 • præsentere selvstændige indsigter og velbegrundede refleksioner
  i forhold til det emne, der diskuteres;
 • forholde sig refleksivt og konsistent til indsigterne fra konkrete organisationsstudier og videnskabsteoretiske positioner.

 

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 15
 • Holdundervisning
 • 30
 • Forberedelse (anslået)
 • 145
 • Eksamen
 • 16
 • Total
 • 206