Modul 5: Masterprojekt

Kursusindhold

At den studerende gennem en større opgave gives mulighed for fordybelse i et særligt emne, som dokumenterer den studerendes evne til at anvende og omsætte teoretisk viden i forbindelse med en samfundsaktuel problemstilling.

Engelsk titel

Modul 5: Master's Project

Uddannelse

Masteruddannelsen i idræt og velfærd

Målbeskrivelse

Deltagerne på kurset skal opnå følgende kompetencer:
 

 • Identificere problemstillinger knyttet til velfærdspolitiske idrætsfaglige temaer.
 • Planlægge og gennemføre en selvstændig analyse med udgangspunkt i problemstillingen og forholde sig kritisk til sine resultater.
 • Konkludere, kritisk diskutere og perspektivere den viden, der er fremkommet i masteropgaven.
 • Demonstrere evne til at arbejde selvstændigt og videnskabeligt med en problemstilling inden for uddannelsens formål.
 • Demonstrere forståelse for og fortrolighed med en for problemstillingen relevant metode og teori.
 • Formidle arbejdet med en idrætsvidenskabelig problemstilling på en klar og forståelig måde, såvel mundtligt som skriftligt.

Ved opstart af masteropgaven aftales emne og forløb med vejlederen. Der gives individuel vejledning.

Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 45 min
Skriftlig aflevering, lønede gennem kurset
Der afleveres en masteropgave (ca. 50 sider) som forsvares mundtligt.
Projektet kan skrives individuelt eller i grupper af 2-3 studerende.
Den mundtlige eksamination aflægges individuelt eller i gruppen som har udarbejdet materopgaven.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

 

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

 • Kategori
 • Timer
 • Projektarbejde
 • 390
 • Vejledning
 • 22
 • Total
 • 412