Modul 4: Projektstyring og projektledelse

Kursusindhold

Den studerende skal dels opnå teoretisk viden om projektarbejde og dels opnå viden om basale projektværktøjers anvendelse.

Den studerende skal opnå færdigheder i at forstå og anvende basale projektværktøjer i offentlige institutioner og private virksomheer og opnå færdigheder i at analysere, beskrive og præsentere en projektfaglig case.

den studerende skal kunne integrere viden om projektarbejde i de jobfunktioner, som den studerende måtte varetage efter endt uddannelse.

Engelsk titel

Modul 4: Project Management

Uddannelse

Masteruddannelsen i idræt og velfærd

Målbeskrivelse

Det er målet, at deltagerne på kurset opnår følgende færdigheder, viden og kompetencer:

Færdigheder:

Den studerende skal opnå færdigheder i at forstå og anvende basale projektværktøjer i offentlige institutioner og privale virksomheder og opnå færdigheder i at analysere, beskrive og præsentere en projektfaglig case.

Kunne opstille hensigtsmæssige mål under hensyntagen til en organisations eller et projekts mission og vision.

Viden: 

Den studerende skal opnå viden om projektarbejdes metodiske grundlag og opnå viden om basale projektværktøjers anvendelse.

Kompetencer:

Den studerende skal kunne integrere viden om projektarbejde i de jobfunktioner, som den studerende måtte varetage efter endt uddannelse.

Kunne argumentere for og reflektere over egne valg i et projektforløb.

 

 

Forelæsninger, projekt- og gruppearbejde (træning af værktøjer).

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Skriftlig aflevering, 3 dage
Individuel mundtlig eksamen (20 min inkl. votering) på baggrund af synopsis på max 10 sider, udarbejdet i grupper af 2-4 studerende.
På baggrund af centralt stillet problemformulering udarbejdes synopsis som 3-dages hjemmeopgave. Når synopsis afleveres, udtrækkes et projektstyringsværktøj, som den studerende ved den mundtlige eksamen skal anvende i relation til synopsen.
Den skriftlige og mundtlige præstation vægtes ligeligt i den samlede bedømmelse og der gives en samlet karakter for præstationen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

 

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 32
 • Forberedelse (anslået)
 • 40
 • Projektarbejde
 • 20
 • Eksamen
 • 45
 • Total
 • 137