Idrættens organisering i teori og praksis (T-Velfærd)

Kursusindhold

Kurset stiller skarpt på følgende faglige felter:

Idrætskonsulenters arbejdsfelt, herunder:

 • frivillige organisationers virke
 • dansk idrætspolitik
 • idrættens stigende betydning som et middel til at løse sociale og sundhedsmæssige problemer
 • lovgivning, betænkninger, politiske programmer m.v. der har præget idrætten og præger idrættens i dag (fx Folkeoplysningsloven)
 • analyse og forståelse af aktuelle velfærdspolitiske emneområder, såsom hvordan idrættens foreninger og organisationer arbejder med at forandre idrætten i forhold til særlige målgrupper og nye samfundsmæssige implementeringer
 • betydningen af den velfærdspolitiske udvikling for idrættens rolle i samfundet
 • gæstebesøg af idrætskonsulenter
Engelsk titel

The Governance and Development of Sport in Theory and Practice (T-Velfærd)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt og fysisk aktivitet

Målbeskrivelse

Viden:
De studerende skal opnå viden om frivillige idrætsorganisationer og foreninger samt deres rolle i den danske velfærdspolitik
De studerende skal kunne reflektere over kursets teoretiske viden i forhold til den præsenterede empiri

Færdigheder:
De studerende skal kende til den lovgivning der gælder for idrætten i dag. 
De studerende skal kunne analysere hvordan der arbejdes med idræt i
velfærdsstaten
De studerende skal kunne vurdere de teoretiske og praktiske problemstillinger idrættens organisationer står over for og diskutere forskellige løsningsmodeller for dette arbejde

Kompetencer: 
De studerende skal kunne arbejde som idrætskonsulenter i idrættens organisationer og foreninger samt i de kommunale forvaltninger med idræt som velfærdspolitisk middel

Forelæsninger, gruppearbejde og gæsteoplæg

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon.

Skriftlig
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 5 dage
5 dages skriftlig individuel opgave på basis af en centralt stillet opgaveformulering
Opgaven er individuel og må maks. fylde 10 normalsider á 2400 anslag, inkl. mellemrum men eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag. Sider ud over det tilladte vil ikke blive bedømt.
Opgaven udleveres mandag kl. 9.00 og afleveres fredag kl. 23.00.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 68
 • Teoretiske øvelser
 • 50
 • Eksamen
 • 60
 • Total
 • 206