Mål- og integralteori (MI)

Kursusindhold

Kurset giver en introduktion til sandsynlighedsteori i en målteoretisk ramme. Der er speciel fokus på centrale resultater af general betydning inden for matematik og statistik.

Kursusindhold

 • Definition af og egenskaber ved sandsynlighedsmål
 • Stokastiske variable; fordelinger af stokastiske variable
 • Tranformation af stokastiske variable og deres fordelinger
 • Uafhængighed; foldning
 • Transformationssætninger for integraler; produktrum
 • Store tals lov
 • Den flerdimensionale normalfordeling
 • Centrale grænseværdisætning
Engelsk titel

Measures and Integrals (MI)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik
Bacheloruddannelsen i matematik
Bacheloruddannelsen i matematik-økonomi

Målbeskrivelse

Viden

 • Grundlæggende begreber fra sandsynlighedsteori
 • Det målteoretiske grundlag for sandsynlighedsteori
 • Standard fordelinger og deres egenskaber

 

Færdigheder

Evnen til at

 • anvende integrationssætninger
 • regne med uafhængige fordelinger
 • anvende konvergenssætninger af stokastiske variable i konkrete situationer

 

Kompetencer

Evnen til at

 • diskutere sandsynlighedsmodeller i en målteoretisk ramme
 • vurdere sandsynlighedsteoretiske udsagn ved hjælp af konvergensresultater

 

5 timers forelæsninger og 4 timers øvelser per uge i 7 uger.

Sandsynlighedsregning og statistik (SS), om nødvendigt samtidigt og Analyse 2 (An2).

Individuel

Feedback ved aktiv deltagelse i øvelsestimerne.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
---
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Én intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende vis demonstrere at han/hun behersker viden, færdigheder og kompetencer som beskrevet i målbeskrivelsen.
 

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 35
 • Forberedelse (anslået)
 • 107
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • Projektarbejde
 • 32
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 206