Introduktion til medicinalkemi

Kursusindhold

Kurset giver en indføring i medicinalkemien. Der gives en grundlæggende beskrivelse for hovedmåderne hvorpå lægemidler virker samt de vigtigste typer af lægemidler. Emner der behandles:

- Enzyminhibitorer. Funktion, virkemåde og design

- Receptorer og deres antagonister og agonister. Funktion, virkemåde og design

- DNA-interagerende stoffer, Funktion, virkemåde og design

- Vigtige klasser af lægemidler såsom antibiotika, opioider m.m.

- Lægemiddeludvikling herunder identificering og optimering af lead, samt den videre proces

- Vigtige metoder i medicinalkemien såsom QSAR og kombinatorisk kemi.


 

 

Engelsk titel

Introduction to Medicinal Chemistry

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biokemi
Bacheloruddannelsen i kemi

Målbeskrivelse

-Kursets hovedmålsætning er at give en teoretisk indføring i medicinalkemien således at de studerende får et grundlæggende overblik hvorledes lægemidler virker, udvikles og de vigtigste klasser af lægemidler.

Når kurset er færdigt, forventes den studerende at kunne:

- Klassificere lægemidler og deres 'targets'

- Have kendskab til vigtige grupper af lægemidler såsom f.eks enzyminhibitorer, receptor agonister og antagonister, DNA interchelatorer, antibiotika og opioider

-have kendskab til vigtige metoder i medicinalkemien

- læse og forstå en medicinalkemisk artikel indenfor de i kurset behandlede emner

- analysere og forstå en struktur-aktivitets sammenhæng

-Kunne give kvalificerede forslag til leads til et givet drug target

-På basis af struktur -aktivitets sammenhænge kunne give kvalificerede forslag til forbedrede stoffer (optimering af lead)

 

Forelæsninger, studenteraktiverende forelæsninger og eksaminatorier

Angives på Absalon

Kompetencer svarende til:
LKEB10085 Organisk kemi og spektroskopi
LKEA10108 Almen Kemi for biovidenskab
LKEA10109 Organisk Kemi for biovidenskab
Derudover biokemi eller tilsvarende.

kurset er obligatorisk for specialiseringen i medicinalkemi på bacheloruddannelsen i kemi

Skriftlig
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min
Eksamen er mundtlig (30 minutter) og består dels af eksamination i en 2 dage tidligere udleveret videnskabelig artikel samt eksamination i et tilfældigt udtrukket emne fra pensum. Listen af emner der kan trækkes opgives på forhånd. Der er ingen forberedelsestid.
Hjælpemidler
Skriftlige hjælpemidler tilladt

Lærerbøger, noter artikler og lignende må medtages.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

- Overblik over medicinalkemien

- Klassificere lægemidler og deres 'targets'

- Kendskab til vigtige lægemiddel grupper som er behandlet i kursuspensum herunder kendskab til deres fremstilling og virkemåde

- Overblik over lægemiddel-udvikling

- Beskrive kombinatorisk kemi

- Kendskab til Qsar

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 16
 • Forberedelse (anslået)
 • 163,5
 • Teoretiske øvelser
 • 26
 • Eksamen
 • 0,5
 • Total
 • 206,0