Nanobio 3

Kursusindhold

Kurset vil formidle den videnskabelige baggrund for nanovidenskab og adresserer state-of-the-art anvendelser i lægevidenskab. Kurset er baseret på introducerende forelæsninger om advancerede emner i nanobiovidenskab og kritisk læsning af nyligt publicerede artikler og review inden for området. Kurset vil også indeholde to laboratorieøvelser udført i mindre grupper af studerende.

Der er følgende obligatoriske afleveringer i løbet af kurset.

1 – En protokol til hver udført laboratorieøvelse

2 – En rapport for hver udført laboratorieøvelse

3 – To mundtlige præsentationer (20 min)

4 - Opponent handling på andre studerendes præsentationer.

 

Engelsk titel

Nanobio 3

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i nanoscience

Målbeskrivelse

Kursets udbytte:

Det overordnede mål med kurset er at lære og forstå hvordan biologiske molekyler og / eller nanomaterialer kan udnyttes i nye biologiske anvendelser. Efter gennemførsel af kurset kan den studerende forvente af have opnået basal viden og metodologisk kundskaber omkring.

Viden:

1 - Design af nye biomolekyler med nye indbyggede biokemiske funktioner

2 - Teknikker til at analyserer molekyler og materialer på nanoskala

3 - Design af nanomaterialer og udstyr til biologiske studier på nanoskala

4 - Kompetencer til at interagerer biologiske molekyler komplexer med overflader.

 

 

Tilegnet kundskab:

1- Etablering af protokoller og udførelse af eksperimenter under anvendelse af state-of-the-art udstyr til rådighed i bionano-laboratoriet.

2- Kritisk læsning og diskussion af videnskabelige artikler inden for det nanovidenskabelige område således at den studerende opnår at: 

3 - Kunne forklare målsætning og metoder anvendt i den eksperimentel nanovidenskab

4 - Kunne beskrive en række anvendelser af bionanovidenskab inklusive detaljerede specifikationer for anvendelsen

5- Kunne diskutere sammenhængen mellem materialer og deres anvendelse i bionanokemi (principper, tekniske udfordringer etc)

Forelæsninger, laboratorieøvelser, teknisk instruktion, gruppearbejde and individual exercises

Review af nanovidenskabelige områder

Originale artikler inden for nanovidenskab

Protokoller for nanovidenskabelige eksperimenter og øvelser

kapitler fra de bøger, der er brugt i Nanobio 1 og Nanobio 2

 

nanobio 1 og nanobio 2

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Den studerende får:

- jævnlig mundtlig og skriftlig feedback på de elektroniske quiz

- mundtlig og skriftlig kollektiv feedback på deres laboratorie protokoller og rapporter

- mundtlig feedback på deres præsentation af artikelmateriale- individuel skriftlig feedback ved kursus afslutning der opsummerer litteraturarbejde og laboratoriearbejde 

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min
Mundtlig eksamen uden forberedelsestid
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Intern censor
Kriterier for bedømmelse

 

Se målbeskrivelser

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 149
 • Øvelser
 • 6
 • Laboratorie
 • 8
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 206