Statistik i geoscience

Kursusindhold

Kurset giver en indføring i en række grundlæggende statistiske medtoder til analyse og tolkning af geodata.

Engelsk titel

Statistics in Geoscience

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geologi-geoscience

Målbeskrivelse

Viden:

 • Deskriptiv statistik
 • Sandsynlighedsfordelinger
 • Stikprøve
 • Hypotesetest
 • Korrelation
 • Regression


Færdigheder:

 • Udføre grundlæggende statistiske analyser af geodata ved brug af regneark (Excel) og andre statistiske softwarepakker
 • Udtrykke sig mundtligt og skriftligt præcist om geostatistiske emner.
   

Kompetencer:

 • Vurdere den relevante brug af grundlæggende statistiske analyser af geodata

 

Undervisningen foregår ved forelæsninger og øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.

Se kursushjemmesiden på Absalon.

For at følge undervisningen anbefales et fagligt niveau svarende til BSc geologi-geoscience uddannelsens obligatoriske kurser på 1 år.

Kurset er et i en række af valgfrie kurser, der giver de studerende mulighed for at tone deres uddannelse i geologi-geoscience.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, løbende
Mundtlig prøve, 20 minutter
Den skriftlige opgave udarbejdes løbende og afleveres inden eksamensugen. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Prøven er uden forberedelse. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Teoretiske øvelser
 • 62
 • Forberedelse (anslået)
 • 144
 • Total
 • 206