Grundlæggende sedimentologi (SedIntro)

Kursusindhold

Kurset giver en introduktion til faget sedimentologi og giver en gennemgang af de vigtigste sedimentære bjergarter. Kurset lægger op til den senere undervisning om Danmarks og Nordatlantens geologiske udvikling på første studieår. Kurset gennemgår vigtige sedimentære processer og illustrerer dem ved eksempler. Sedimentære strukturer gennemgås og deres dannelse forklares. Vigtige aflejringsmiljøer og deres sedimentære facies gennemgås og metoder til tolkning af dannelsen af sedimentære successioner omtales. Processer der omdanner løse sedimenter til hærdnede bjergarter (diagenese) gennemgås. Afslutningsvis gives der eksempler på igangværende sedimentologisk forskning ved instituttet.

Engelsk titel

Basic Sedimentology (SedIntro)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geologi-geoscience
 

Målbeskrivelse

Viden:

 • Sedimentologi
 • Sedimentære bjergarter
 • Sedimentære strukturer og processer
 • Facies og miljøer
 • Diagenese
   

Færdigheder:

 • Anvende sedimentologiske fagtermer
 • Klassificere de vigtigste sedimentære bjergarter (klastiske, biogene og kemiske)
 • Genkende og beskrive de vigtigste sedimentære strukturer og forklare deres dannelse
 • Beskrive sedimentære transport- og aflejringsprocesser
 • Beskrive vigtige sedimentære facies
 • Beskrive de vigtigste sedimentære miljøer
 • Beskrive vigtige diagenetiske processer
   

Kompetencer:

 • Analysere og tolke sedimentære bjergarter
 • Analysere og tolke sedimentære strukturer mht til transport- og aflejringsprocesser
 • Diskutere dannelse af sedimentære facies og facies successioer
 • Diskutere dannelse og udvikling af vigtige aflejringsmiljøer
 • Diagnosticere de mest almindelige cementtyper i sedimentære bjergarter

Undervisningen foregår ved forelæsninger og øvelser.
Undervisningsplan fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.

Se kursushjemmeside på Absalon.

Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Ved eksamen trækker den studerende et spørgsmål. Eksamen er uden forberedelse.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 150
 • Total
 • 206