Laboratorieteknik & -metoder

Kursusindhold

Kurset giver en teoretisk og praktisk indføring i almen laboratorieteknik og metoder til analyse af jord, sedimenter og vand.

 

Engelsk titel

Laboratory Technique and Methods

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik

Målbeskrivelse

Viden:

Prøveudtagningsteknik og -metode, laboratoriesikkerhed, introduktion i laboratoriearbejde, kendskab til almindelige analysemetoder til bestemmelse af kemiske og fysiske egenskaber ved  jord, sediment og vand.


Færdigheder:

 • foretage bestemmelse af pH, kalkindhold, ledningsevne, phosphor, kulstof- og kvælstof-indhold, kornstørrelsesfordeling, indhold af oxider, ombyttelige ioner i jord/sedimenter/vand.
 • Redegøre for anvendelse og funktion af atomabsorptiosspektrofotometer, spektrofotometer, titreringsudstyr, pH-metre, ledningsevnemålere, sigte- og slemmeudstyr for kornstørrelsesbestemmelse.
 • Redegøre for teori og metode for ovenstående analyser og deres hensigtsmæssighed i forhold til konkrete problemstillinger.


Kompetencer:

Analysere og vurdere data fra laboatorieanalyser af jord, sedimenter og vand.
Arbejde selvstændigt med laboratorieanalyser af jord, sedimenter og vand.

Undervisningen foregår ved øvelser og en 1-dags ekskursion med indsamling af jordprøver. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.

Se kursushjemmeside på Absalon.

For at følge undervisningen anbefales et fagligt niveau svarende til BSc geografi & geoinformatik uddannelsens obligatoriske kurser.

Kurset er et i en række af begrænset valgfrie kurser, der giver de studerende mulighed for at tone deres uddannelse i naturgeografi, samfundsgeografi, geoinformatik eller miljøgeografi, i dette tilfælde naturgeografi.

Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, løbende
Skriftlig opgave udarbejdes løbende under kurset og afleveres inden eksamensugen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Laboratorie
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 152
 • Feltarbejde
 • 12
 • Total
 • 206