Matematiske metoder i fysik - del 3 (MatF3)

Kursusindhold

Kurset bygger videre på det obligatoriske matematikindhold i bacheloruddannelsen i de fysiske fag og giver en indføring i de matematiske metoder, der anvendes i moderne fysik.

Kurset går i dybden med følgende emner:

 •   Gruppeteori, herunder SO(3)
 •   Repræsentationsteori
 •   Specielle funktioner

 

Der lægges vægt på anvendelser af de matematiske metoder i kvantemekanik (gruppeteori og specielle funktioner).

Engelsk titel

Mathematical Methods in Physics - part 3 (MatF3)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i fysik

Målbeskrivelse

Efter aktiv deltagelse i alle elementer af kurset (forelæsninger, regneøvelser og forberedelse), vil den studerende have opnået følgende:

Viden

 • Forstå den matematiske formulering af symmetrier
 • Kende til gruppen SO(3), som eksemplar for gruppeteori og repræsentationsteori
 • Have indsigt i samspillet mellem matematiske metoder og kvantemekanik

 

 Færdigheder

 • Kunne anvende gruppeteori på fysiske problemstillinger
 • Kunne bruge specielle funktioner til at løse fysisk motiverede differentialligninger

 

Kompetencer
De studerende vil blive i stand til at arbejde med flere abstrakte matematiske metoder, der anvendes bredt i fysikken. Specielt giver kurset en god baggrund for videre studium inden for teoretisk fysik.

Forelæsninger og regneøvelser

Se Absalon for endelig kursuslitteratur. Nedenstående er et eksempel på forventet undervisningsmateriale.

 

Group Theory in a Nutshell for Physicists, A. Zee, Princeton University Press

MatIntroNat, LinAlgNat, MatF, MatF2, KM1 og KM2 eller tilsvarende forudsætninger forventes.

Mundtlig
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
4 timers skriftlig prøve med alle hjælpemidler
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelser

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 146
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 206