Databaser og informationssystemer (DoI)

Kursusindhold

Dette kursus introducerer de studerende til grundlæggende databasebegreber såsom relationsdatabaser, normalformer og transaktionsbegrebet. Herudover omhandler kurset også systembygning (grundlæggende softwareudvikling), versionsstyring, og praktisk konstruktion af et mindre system (web-system, mobile-system, eller lignende, der skal være besluttet inden kursusstart). 

 

Engelsk titel

Databases and Information Systems (DoI)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i datalogi-økonomi
 

Målbeskrivelse

Viden om

 • Centrale databasetekniske begreber såsom den relationelle model, data-uafhængighed og transaktioner.
 • Entitets-relations-modellering (ER-modellering) og relationel datamodellering, herunder transformationer fra ER-modellering til relationel datamodellering.
 • Forespørgsler i database-forespørgselssprog, herunder både den relationelle algebra og SQL.
 • Teorien om database-normalisering, herunder funktionelle afhængigheder, nøgler, og relationelle dekompositioner.
 • ACID (atomicity, consistency, isolation, durability) egenskaberne og brug af transaktioner.
 • Indekseringsteknikker og deres rolle ved performance-forbedring af database-forespørgsler.
 • Brug af constraints og triggers.
 • Faciliteter til etablering af forbindelse mellem databaser, programmeringsomgivelser, og programbiblioteker.
 • Planlægning og styring af et database-applikation udviklingsprojekt i en agil, iterativ og læringsorienteret udviklingsproces.

 

Færdigheder i

 • At gennemføre datamodellering og realisere database-applikationer med udgangspunkt i ER-modellering, over relationel modellering og normalisering frem til at skabe en konkret relationel, SQL-baseret databaseapplikation.
 • At planlægge og styre en agil systemudviklingsproces, som indenfor resurse- og tidsmæssigt begrænsede rammer fører frem til realisering af en ny database-applikation.

 

Kompetencer til

 • At udvikle et databasedesign og implementere database-applikationer.
 • At deltage effektivt i en agil softwareudviklingsproces som en del af en gruppe udviklere.

 

Undervisningen vil foregå med en kombination af forelæsninger, øvelser og et praktisk gruppeprojekt (med rapport).

Se Absalon for kursuslitteratur.

Programmeringsfærdigheder og erfaringer med softwareudvikling på et niveau svarende til gennemførelse af DIKU-kurserne "Programming og problemløsning" og enten "High Performance Programming and Systems" eller "Computer Systems".

Skriftlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Skriftlig feedback gives som kommentarer til opgaver i Absalon.
Der gives løbende feedback under forelæsninger og øvelser (primært sidstnævnte).

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
---
Hjælpemidler
Skriftlige hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 80
 • Øvelser
 • 14
 • Projektarbejde
 • 82
 • Eksamen
 • 2
 • Total
 • 206