Visualisering af biologiske datasæt

Kursusindhold

Dette kursus omfatter strategier inden for de følgende discipliner:
 

 • overføre store biologiske datasæt fra data depoter
 • administrere, forklare og forarbejde data
 • analysere data med eksisterende værktøjer
 • visualisere data og udføre statistiske analyser og
 • omsætte biologiske data til figurer af høj kvalitet med henblik på publicering
   
Engelsk titel

Data Analysis and Visualization for Biological Datasets

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biokemi
Bacheloruddannelsen i biologi

Målbeskrivelse

Kursets tilstræbte indlæringsmål er at give de studerende viden og færdigheder til at analysere en række biologiske datasæt samt at visualisere resultaterne af analyserne.
 

Viden:

Ved afslutningen af kurset, er de studerende i stand til at:

 • Nævne de vigtige biologiske databaser.
 • Kende og benytte relevante statistiske analysemetoder for store datasæt.
 • Kende og benytte god praksis for reproducerbar dataanalyse.
 • Kende og benytte basale regler til effektiv data visualisering.

 

rdigheder:

Ved afslutningen af kurset, er de studerende i stand til at:

 • Anvende R og R pakker til dataanalyser.
 • Kode enkle R funktioner og anvende loops til at gøre dataanalyse reproducerbar.
 • Benytte R markdown til at dokumentere deres dataanalyser.
 • Benytte R til at plotte og visualisere data.

 

Kompetencer:

Ved afslutningen af kurset, er de studerende i stand til at:

 • Udføre en statistisk korrekt, reproducerbar og veldokumenteret analyse af et biologisk datasæt.
 • Visualisere datasæt så disse effektivt gengiver de vigtigste resultater.

Hybrid mellem forelæsninger og computer øvelser. Udvalgte online video tutorials vil være til rådighed. I løbet af kurset vil der være én eller flere pre-tests.

Det anbefales at du har bestået et kursus i statistik og har basis viden om R systemomgivelser.

Skriftlig
Individuel

Individuel feedback på pre-tests.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer
Eksamen består af en praktisk analyse af et datasæt. Karaktergivning er baseret på analysens reproducerbarhed, relevans og kvaliteten af præsentationen af analysen. De studerende vil få forskellige delmængder af et større datasæt at analysere.

Instituttet afholder selv denne eksamen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Der må ikke kommunikeres med medstuderende i lokalet.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12, skal den studerende overbevisende og præcist kunne demonstrere viden, færdigheder og kompetencer som beskrevet under målbeskrivelsen.

 

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 32
 • Forberedelse (anslået)
 • 129
 • Praktiske øvelser
 • 32
 • Eksamensforberedelse
 • 9
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 206