Videregående naturforvaltning

Kursusindhold

Videregående naturforvaltning er et specialiseringskursus på Skov- og landskabsingeniør uddannelsen, som giver den studerende mulighed for at udbygge sine kompetencer inden for den praktiske naturforvaltning og tilegne sig viden om aktuelle praktiske naturforvaltningsproblemstillinger. Kurset kombinerer  den praktiske naturforvaltning, planlægning, biologi og den politiske virkelighed, der sætter rammer for forvalteren. Kurset bygger oven på kompetencer fra kurset Praktisk naturforvaltning, og giver den studerende muligheder for yderligere fordybelse indenfor fagområder der knytter sig til den praktiske naturforvaltning. Der arbejdes i 4 – 5 temaer, som giver mulighed for fordybelse i emnet og tilegnelse af en metodetilgang, der kan overførers til andre naturforvaltningsproblemstillinger. 

 

Kursets temaer varierer fra år til år alt efter hvilke naturforvaltningsproblemstillinger som er aktuelle. I første omgang er der lagt op til følgende emner som egentlige temaer:

 

* Rewilding som forvaltningstilgang

Biodiversitet i skov

Vand i det åbne land og klimatilpasning

* Natur i landbrugslandet

Kommunikation i naturforvaltningen

 
Engelsk titel

Advanced Nature Management

Uddannelse

Skov- og landskabsingeniør

Holdundervisnings, forelæsning, gruppearbejde, øvelser, feltarbejde og ekskursioner.

Praktisk naturforvaltning/Natur- og landskabspleje

Kurset foregår på Skovskolen, Nødebo Campus, Nødebovej 77A, 3480 Fredensborg.

Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min
De studerende har 24 timer til at forberede en præsentation (10 min), hvorefter der er spørgsmål fra eksaminator og censor (10 min). Eksamensspørgsmål og den efterfølgende diskussion tager udgangspunkt i pensum og fagets kerne indhold og eksamensspørgsmålet vil typisk være indenfor et af faget temaer.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Kildeliste, undervisnings- og ekskursionsindhold samt målbeskrivelse danner grundlag for bedømmelse.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 25
 • Forberedelse (anslået)
 • 80
 • Praktiske øvelser
 • 58
 • Ekskursioner
 • 40
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 204