International Naturforvaltning

Kursusindhold

 

De naturlige systemer globalt:

Globale klima- og vegetationszoner

- De naturlige systemers vækstvilkår og økologi

- Udfordringer ift de naturlige systemers fortsatte eksistens og funktionalitet 

 

De naturlige systemer under pres: 

De naturlige systemers eksistens og funktionalitet - nuværende status 

- De naturlige systemer under pres, direkte årsager - tab af habitater, forurening, overudnyttelse, klimaforandringer, invasive arter

- De naturlige systemer under pres, indirekte årsager - globalisering, forbrug og produktion, markedsmekanismer og regeringsførelse

 

Muligheder for forandring: 

- Beskyttelse af eksisterende naturlige systemer

- Genetablering og forbedring af degraderede naturlige systemer 

- Bæredygtig benyttelse af produktive naturlige systemer 

- God regeringsførelse og bæredygtig forvaltning

- Naturbaserede løsninger - opstart og styring af projekter 

 

Engelsk titel

International Natural Resource Management

Uddannelse

Skov- & landskabsingeniør

Målbeskrivelse

Kursets overordnede formål er at opbygge viden om de vilkår der danner ramme for de naturlige systemers eksistens og funktionalitet på globalt plan.

Det er også at give en forståelse for de mekanismer, der direkte og indirekte sætter de naturlige systemers eksistens og funktionalitet under pres.

Med udgangspunkt i kendte initiativer, har kurset endvidere til formål, at inspirere til udvikling af praksisnære løsninger på nogle af de konkrete naturforvaltningsrelaterede problemstillinger, som vi står over for på globlat plan.


Viden:

- Viden om de mekanismer, der danner grundlag for verdens klima- og vegetationszoner

- Kendskab til de vækstvilkår og den økologi, der kendetegner de overordnede vegetationstyper, som findes verden over 

- Forståelse for hvordan direkte faktorer som degradering / tab af habitater, overudnyttelse, forurening, invasive arter og klimaforandringer kan bringe de naturlige systemers eksistens og funktionalitet under pres. 

- Forståelse for hvordan indirekte faktorer som produktionsformer, forbrug, markedsfaktorer og regeringsførelse kan bringe de naturlige systemers eksistens og funktionalitet under pres. 

- Indsigt i de muligheder der er for at minske presset på de naturlige systemers eksistens og funktionalitet, f.eks. gennem beskyttelse af eksisterende naturlige systemer, genskabelse og forbedring af ødelagte og degraderede systemer, bæredygtig benyttelse af dyrkede systemer samt god regeringsførelse og forvaltning. 

- Forståelse for hvordan erfaring med naturforvaltning og viden om projektstyring kan bruges til at udvikle brugbare løsninger på de problemer, som forvaltningen af de naturlige systemer står over for på globalt plan

 

Færdigheder:

- Redegøre for hvordan geohistorik, klima og vækstvilkår har betydning for den måde, som de naturlige systemer fungerer på rundt omkring i verden. 

- Forklare hvordan forskellig direkte og indirekte faktorer påvirker de naturlige systemers eksistens og funktionalitet

- Diskutere hvordan forskellige typer af naturbaserede løsninger kan bidrage til at afhjælpe de udfordringer, som mange naturlige systemer står over for på globalt plan 

- Identificere hvordan projektstyring kan bringes i spil ift udvikling af løsninger på naturforvaltningsrelaterede problemstillinger


Kompetencer:

- Formidle sammenhængen mellem den nuværende status for et konkret naturligt system (case) og de direkte og indirekte faktorer der påvirker systemet

- Udvikle naturbaserede løsninger der kan bidrage til at afhjælpe det pres, der kan være på et konkret naturligt system (case)

- Opstille projektforslag som kan danne ramme for implementering af naturbaserede løsninger i en konkret case 

Forelæsninger, reflektionsøvelser, selvstudie, film og opgaver

Litteratur er overvejende på engelsk.

Basal forståelse for naturforvaltning og/eller samfundsvidenskab.
Sprogkundskaber til at kunne læse og forstå engelsk faglitteratur.

Rettidig afleveret og godkendt kursusopgave er en forudsætning for at blive indstillet til eksamen

Kurset foregår på Skovskolen, Nødebo Campus, Nødebovej 77A, 3480 Fredensborg.
Der indgår en studietur til udlandet som en del af kurset.

Skriftlig
Individuel
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min
Mundtlig eksamen
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Kildeliste og undervisningsindhold samt målbeskrivelse danner grundlag for bedømmelse.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 98
 • Forberedelse (anslået)
 • 97
 • Projektarbejde
 • 8
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 204