Forebyggelse af kriminalitet

Kursusindhold

Formål: at den studerende får viden om teorier om årsager til kriminalitet samt om mulighederne for at forebygge kriminalitet.

Indhold:

 • Teorier om årsager til kriminalitet
 • Teorier om forebyggelse af kriminalitet
 • Metoder i det forebyggende arbejde

 

Engelsk titel

Crime prevention

Målbeskrivelse

Læringsudbytte:

Viden: Den studerende har

 • Viden om årsager til kriminalitet
 • Viden om teori og metoder i forebyggelse af kriminalitet
 • Evne til at reflektere over, hvordan teorier om forebyggelse kan bringes i spil i forhold til egen professionspraksis

 

Færdigheder: Den studerende kan

 • Mestre informationsindsamling vedr. teorier og metoder i det forebyggende arbejde
 • Indsamle information om og analysere en konkret forebyggelsesmæssig problemstilling
 • Vurdere konkrete forebyggelsesmæssige problemstillinger og anbefale løsninger ud fra teorier og metoder i det forebyggende arbejde
 • Formidle viden om forebyggelse til samarbejdspartnere og andre relevante personer

 

Kompetencer: Den studerende kan

 • Indgå i samarbejde om iværksættelse og evaluering af forebyggende indsatser i komplekse Arbejdssammenhænge inden for rammerne af en professionel etik
 • Udvikle egen praksis på baggrund af teorier om kriminalitetsårsager og forebyggelse

Underviserne er højt kvalificerede videnskabelige medarbejdere

Faget er en del af Diplomuddannelsen i Kriminologi

Ikke relevant
ECTS
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 12 døgn
Skriftlig uden tilsyn (hjemmeopgave), 12 døgn
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 137,5
 • Seminar
 • 137,5
 • Total
 • 275,0